Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.4.2011

6.4.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.4.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 16,8 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 9,8 miljardilla eurolla 177,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujaksolla.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 333,5 miljardiin euroon liike- ja tilitapahtumista johtuneen 0,9 miljardin euron kasvun oltua suurempi kuin uudelleenarvostuksesta johtunut väheneminen. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 826 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,1 miljardilla eurolla 64,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,3 miljardilla eurolla 321,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.3.2011 erääntyi 89,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 100,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 77,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 31.3.2011 erääntyi 149,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 129,5 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 3,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 26,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 19,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 137,6 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 1.4.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,5 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 0,5 miljardilla eurolla 205,8 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 1.4.2011 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 007,250 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4207

Japanin jeni / euro: 117,61

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1161 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 350 667 0 −16 769
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 221 873 761 −11 803
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 123 231 −2 637
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 147 750 530 −9 166
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 947 −266 −1 376
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 852 508 −80
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 852 508 −80
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 424 041 −11 651 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 100 439 11 022 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 322 855 −20 008 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 737 −2 653 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 10 −13 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 126 −3 397 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 025 862 −521
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 568 0 232
7.2 Muut arvopaperit 333 457 862 −753
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 851 0 −53
9 Muut saamiset 299 114 3 112 1 113
Vastaavaa yhteensä 1 888 496 −10 071 −29 489
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 825 997 3 823 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 308 392 5 063 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 205 755 −536 0
2.2 Talletusmahdollisuus 26 054 6 654 0
2.3 Määräaikaistalletukset 76 500 −1 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 83 −55 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 005 778 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 72 956 −17 963 0
5.1 Julkisyhteisöt 64 925 −18 096 0
5.2 Muut 8 030 133 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 297 −947 −28
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 310 −186 −95
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 470 189 −841
8.1 Talletukset ja muut velat 14 470 189 −841
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 613 0 −1 939
10 Muut velat 179 107 −911 −1 225
11 Arvonmuutostilit 305 890 0 −25 642
12 Pääoma ja rahastot 80 460 84 283
Vastattavaa yhteensä 1 888 496 −10 071 −29 489
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle