Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 iunie 2009

23 iunie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 iunie 2009, scăderea de 20 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 16,1 miliarde EUR, până la 217 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
17 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 32,5 miliarde CHF 31,5 miliarde CHF
18 iunie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 51,8 miliarde USD 40,6 miliarde USD
18 iunie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 12,2 miliarde USD 0,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,3 miliarde EUR, până la 300,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2 miliarde EUR, până la 760,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 5,4 miliarde EUR, până la 150,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 6,6 miliarde EUR, până la 606,1 miliarde EUR. Miercuri, 17 iunie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 302,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 309,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 12,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 11,3 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a menţinut practic nemodificată la valoarea de 213,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 725 −20
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 161 689 −583
2.1 Creanţe asupra FMI 17 013 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 676 −583
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 74 499 −16 352
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 504 −927
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 504 −927
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 618 887 7 867
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 309 621 7 544
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 308 703 2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 549 308
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 13 13
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 031 155
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 300 950 343
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 769 −19
9 Alte active 244 664 2 629
Total active 1 719 718 −6 906
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 760 817 −1 981
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 226 268 1 327
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 213 515 24
2.2 Facilitatea de depozit 12 717 1 383
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 −80
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 213 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 159 802 6 907
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 150 321 5 425
5.2 Alte angajamente 9 481 1 482
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 118 705 −13 094
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 490 287
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 154 −1 082
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 154 −1 082
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 158 797 745
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 968 −8
Total pasive 1 719 718 −6 906
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media