Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. juuni 2009

23. juuni 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. juunil 2009 lõppenud nädalal vähe nes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 20 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 16,1 miljardi euro võrra 217 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. juuni 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 32,5 miljardit Šveitsi franki 31,5 miljardit Šveitsi franki
18. juuni 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 51,8 miljardit USA dollarit 40,6 miljardit USA dollarit
18. juuni 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 12,2 miljardit USA dollarit 0,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 300,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2 miljardi euro võrra 760,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,4 miljardi euro võrra 150,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,6 miljardi euro võrra 606,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. juunil 2009 möödus 302,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 309,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 12,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 11,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel püsisid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) praktiliselt muutumatuna 213,5 miljardi euro tasemel.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 725 −20
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 161 689 −583
2.1 Nõuded RVFle 17 013 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 676 −583
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 74 499 −16 352
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 504 −927
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 504 −927
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 618 887 7 867
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 309 621 7 544
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 308 703 2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 549 308
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 13 13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 031 155
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 300 950 343
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 769 −19
9 Muud varad 244 664 2 629
Varad kokku 1 719 718 −6 906
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 760 817 −1 981
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 226 268 1 327
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 213 515 24
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 12 717 1 383
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 −80
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 213 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 159 802 6 907
5.1 Valitsussektor 150 321 5 425
5.2 Muud kohustused 9 481 1 482
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 118 705 −13 094
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 490 287
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 154 −1 082
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 154 −1 082
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 158 797 745
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 968 −8
Kohustused kokku 1 719 718 −6 906
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid