Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.6.2009

23.6.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.6.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 20 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 16,1 miljardilla eurolla 217 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.6.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 32,5 miljardia Sveitsin frangia 31,5 miljardia Sveitsin frangia
18.6.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 51,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 40,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria
18.6.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 12,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 300,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2 miljardilla eurolla 760,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,4 miljardilla eurolla 150,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,6 miljardilla eurolla 606,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.6.2009 erääntyi 302,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 309,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 12,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 11,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) pysyi lähes ennallaan 213,5 miljardina eurona.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 725 −20
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 689 −583
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 013 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 676 −583
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 74 499 −16 352
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 504 −927
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 504 −927
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 618 887 7 867
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 309 621 7 544
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 308 703 2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 549 308
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 13 13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 031 155
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 300 950 343
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 769 −19
9 Muut saamiset 244 664 2 629
Vastaavaa yhteensä 1 719 718 −6 906
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 760 817 −1 981
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 226 268 1 327
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 213 515 24
2.2 Talletusmahdollisuus 12 717 1 383
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 −80
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 213 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 159 802 6 907
5.1 Julkisyhteisöt 150 321 5 425
5.2 Muut 9 481 1 482
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 118 705 −13 094
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 490 287
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 154 −1 082
8.1 Talletukset ja muut velat 10 154 −1 082
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 158 797 745
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 968 −8
Vastattavaa yhteensä 1 719 718 −6 906
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle