Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. birželio 6 d.

2008 m. birželio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. birželio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 30 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 167,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Ketvirtadienį, 2008 m. birželio 5 d., baigėsi vienos 25 mlrd. eurų vertės likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 114,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 675,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 59,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,8 mlrd. eurų – iki 438 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. birželio 4 d., baigėsi 170 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 153 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,8 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 195,1 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Reikėtų pažymėti, kad 2008 m. gegužės 30 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2008 m. birželio 3 d.) kitos pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta (2 straipsnis turto dalyje) turėjo būti 136 603 mln. eurų, o ne 136 301 mln. eurų. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta (8 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 16 817 mln. eurų, o ne 16 514 mln. eurų.

Taigi faktiniai šių pozicijų pokyčiai, palyginti su praėjusia savaite, yra atitinkamai 399 mln. eurų sumažėjimas ir 230 mln. eurų sumažėjimas.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 515 −30
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 204 −399
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 427 −7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 777 −392
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 300 357
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 077 −536
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 077 −536
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 438 030 −17 791
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 153 000 −17 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 285 027 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −791
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 396 −699
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 114 943 943
8 Valdžios skola eurais 38 007 0
9 Kitas turtas 369 274 2 352
Visas turtas 1 407 746 −15 803
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 675 558 3 551
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 195 146 −12 436
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 069 −12 447
2.2 Indėlių galimybė 70 15
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 156 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 66 496 −5 420
5.1 Valdžiai 59 587 −5 103
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 909 −317
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 72 348 −1 025
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 396 116
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 587 −230
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 587 −230
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 146 008 −92
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 672 −267
Visi įsipareigojimai 1 407 746 −15 803
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai