Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. június 6.

2008. június 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. június 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 30 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 167,4 milliárd euróra. 2008. június 5-én, csütörtökön lejárt 25 milliárd USA-dollár értékű dollárlikviditás-bővítő művelet futamideje, és újabb 25 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az eurorendszer az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtotta végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd euróval 114,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval, 675,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,1 milliárd euróval csökkent, 59,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,8 milliárd euróval csökkent, 438 milliárd euróra. 2008. június 4-én, szerdán lejárt egy 170 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 153 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 0,1 milliárd eurós volt, ami megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1) 12,4 milliárd euróval 195,1 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Az eurorendszer 2008. május 30-ára vonatkozó (2008. június 3-án közzétett) összevont heti pénzügyi kimutatásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések soron (eszközoldal, 2. tétel) 136 301 millió euro helyett 136 603 millió eurónak kellett volna szerepelnie, valamint az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek soron (forrásoldal, 8. tétel) 16 514 millió euro helyett 16 817 millió eurót kellett volna feltüntetni.

Így az említett egyenlegek az előző heti adatokhoz képest 399 millió euróval, illetve 230 millió euróval csökkentek.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 515 −30
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 204 −399
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 427 −7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 777 −392
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 300 357
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 077 −536
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 077 −536
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 438 030 −17 791
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 153 000 −17 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 285 027 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −791
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 396 −699
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 114 943 943
8 Euróban denominált államadósság 38 007 0
9 Egyéb eszközök 369 274 2 352
Eszközök összesen 1 407 746 −15 803
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 675 558 3 551
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 195 146 −12 436
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 069 −12 447
2.2 Betéti rendelkezésre állás 70 15
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 156 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 66 496 −5 420
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 587 −5 103
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 909 −317
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 72 348 −1 025
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 396 116
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 587 −230
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 587 −230
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 146 008 −92
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 672 −267
Források összesen 1 407 746 −15 803
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok