Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. červnu 2008

10. června 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. června 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 30 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 167,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 5. června 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 25 mld. USD se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 114,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,6 mld. EUR na 675,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 5,1 mld. EUR na 59,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 17,8 mld. EUR na 438 mld. EUR. Ve středu 4. června 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 170 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 153 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco v předchozím týdnu bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,8 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,4 mld. EUR na 195,1 mld. EUR.

Ostatní

Ohledně konsolidované rozvahy Eurosystému k 30. květnu 2008 (zveřejněné 3. června 2008) je třeba uvést, že pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny (položka 2 na straně aktiv) měly vykazovat zůstatek 136 603 mil. EUR namísto 136 301 mil. EUR a  závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny (položka 8 na straně pasiv) měly vykazovat 16 817 mil. EUR a nikoli 16 514 mil. EUR.

Skutečný rozdíl na těchto pozicích ve srovnání s minulým týdnem tedy představuje pokles 399 mil. EUR a 230 mil. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 515 −30
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 204 −399
2.1 Pohledávky za MMF 9 427 −7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 777 −392
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 300 357
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 077 −536
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 077 −536
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 438 030 −17 791
5.1 Hlavní refinanční operace 153 000 −17 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 285 027 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −791
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 396 −699
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 114 943 943
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 007 0
9 Ostatní aktiva 369 274 2 352
Aktiva celkem 1 407 746 −15 803
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 675 558 3 551
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 195 146 −12 436
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 069 −12 447
2.2 Vkladová facilita 70 15
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 156 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 66 496 −5 420
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 587 −5 103
5.2 Ostatní závazky 6 909 −317
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 72 348 −1 025
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 396 116
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 587 −230
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 587 −230
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 146 008 −92
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 672 −267
Pasiva celkem 1 407 746 −15 803
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média