Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. juuni 2008

10. juuni 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. juunil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 30 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 167,4 miljardi euroni. 5. juunil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 114,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,6 miljardi euro võrra 675,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,1 miljardi euro võrra 59,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,8 miljardi euro võrra 438 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. juunil 2008 möödus 170 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 153 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,4 miljardi euro võrra 195,1 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 30. mai 2008 (avaldatud 3. juunil 2008) märgitakse, et kirje „N õuded välisvääringus euroalavälistele residentidele” (varade kirje 2) jääk oleks pidanud olema 136 603 miljonit eurot 136 301 miljoni euro asemel ning kirje „ Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees” (kohustuste kirje 8) jääk oleks pidanud olema 16 817 miljonit eurot 16 514 miljoni euro asemel.

Seega on nende positsioonide nädalased muutused vastavalt 399 miljoni ja 230 miljoni euro võrra väiksemad.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 515 −30
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 204 −399
2.1 Nõuded RVFle 9 427 −7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 777 −392
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 300 357
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 077 −536
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 077 −536
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 438 030 −17 791
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 153 000 −17 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 285 027 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −791
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 396 −699
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 114 943 943
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 007 0
9 Muud varad 369 274 2 352
Varad kokku 1 407 746 −15 803
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 675 558 3 551
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 195 146 −12 436
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 069 −12 447
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 70 15
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 156 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 66 496 −5 420
5.1 Valitsussektor 59 587 −5 103
5.2 Muud kohustused 6 909 −317
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 72 348 −1 025
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 396 116
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 587 −230
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 587 −230
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 146 008 −92
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 672 −267
Kohustused kokku 1 407 746 −15 803
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid