Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.6.2008

10.6.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.6.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 30 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 167,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 5.6.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 114,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,6 miljardilla eurolla 675,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,1 miljardilla eurolla 59,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,8 miljardilla eurolla 438 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.6.2008 erääntyi 170 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 153 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 12,4 miljardilla eurolla 195,1 miljardiin euroon.

Muut seikat

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 30.5.2008 (julkaistu 3.6.2008) valuuttamääräisiä saamisia euroalueen ulkopuolelta (vastaavien erä 2) olisi pitänyt olla 136 603 miljoonaa euroa eikä 136 301 miljoonaa euroa ja valuuttamääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle (vastattavien erä 8) 16 817 miljoonaa euroa eikä 16 514 miljoonaa euroa.

”Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta” pienenivät siis todellisuudessa edellisestä viikosta 399 miljoonaa euroa ja ”valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle” 230 miljoonaa euroa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 515 −30
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 204 −399
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 427 −7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 777 −392
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 300 357
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 077 −536
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 077 −536
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 438 030 −17 791
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 153 000 −17 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 285 027 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −791
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 396 −699
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 114 943 943
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 007 0
9 Muut saamiset 369 274 2 352
Vastaavaa yhteensä 1 407 746 −15 803
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 675 558 3 551
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 195 146 −12 436
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 069 −12 447
2.2 Talletusmahdollisuus 70 15
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 156 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 66 496 −5 420
5.1 Julkisyhteisöt 59 587 −5 103
5.2 Muut 6 909 −317
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 72 348 −1 025
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 396 116
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 587 −230
8.1 Talletukset ja muut velat 16 587 −230
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 146 008 −92
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 672 −267
Vastattavaa yhteensä 1 407 746 −15 803
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle