Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Perspectivă asupra pregătirilor desfășurate de IME

În conformitate cu art. 117 (fost art. 109, litera f) din Tratatul de instituire a Comunității Europene („Tratatul”), Institutul Monetar European (IME) era abilitat să elaboreze cadrul organizatoric, logistic și normativ pentru ca Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), format din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre UE, să își poată îndeplini atribuțiile în cel de-al treilea stadiu al Uniunii Economice și Monetare (UEM). Acest cadru a fost supus aprobării BCE la data înființării acesteia. Prin urmare, una dintre principalele atribuții ale IME a fost crearea condițiilor pentru ca SEBC să își poată desfășura activitatea încă de la începutul celui de-al treilea stadiu.

Conform mandatului acordat prin tratat, IME și-a asumat în special următoarele atribuții:

 • pregătirea unor instrumente și proceduri în vederea implementării politicii monetare unice în viitoarea zonă euro și analizarea eventualelor strategii de politică monetară;
 • promovarea armonizării regulilor și practicilor de colectare, compilare și diseminare a datelor statistice bine fundamentate referitoare la zona euro, în domeniul monetar și bancar, al balanței de plăți și al altor date financiare;
 • elaborarea cadrului necesar pentru derularea operațiunilor de schimb valutar și pentru deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre participante la zona euro;
 • eficientizarea plăților transfrontaliere și a operațiunilor de decontare a titlurilor pentru a sprijini integrarea pieței monetare în euro, în special prin dezvoltarea infrastructurii tehnice (sistemul TARGET), care să permită ca plățile transfrontaliere în euro să fie la fel de ușor procesate ca și plățile naționale; și
 • pregătirea bancnotelor euro, inclusiv grafica și specificațiile tehnice ale acestora.


Având în vedere etapele ulterioare legate de înființarea SEBC și în conformitate cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene („Statutul”) anexat la tratat, IME și-a asumat următoarele sarcini:

 • elaborarea unor reguli și standarde contabile armonizate în vederea creării unui bilanț consolidat al SEBC, cu scopul de a efectua raportări interne și externe;
 • implementarea sistemelor de informare și comunicare necesare în contextul funcțiilor operaționale și de politică monetară asumate în cadrul SEBC; și
 • identificarea modalităților prin care SEBC ar putea contribui la politicile derulate de autoritățile de supraveghere competente în vederea asigurării stabilității instituțiilor de credit și a sistemului financiar.


De asemenea, IME și-a adus contribuția la elaborarea legislației naționale și comunitare privind trecerea la stadiul al treilea, în special în domeniul monetar și financiar, inclusiv statutele băncilor centrale naționale.


În plus, IME a colaborat cu alte organisme UE pentru pregătirea celui de-al treilea stadiu. În special, fie în virtutea unei dispoziții din tratat, fie la solicitarea Consiliului European, Institutul a prezentat rapoarte cu privire la:

 • un scenariu de adoptare a monedei unice;
 • cooperarea la nivelul politicii monetare și a cursului de schimb între zona euro și celelalte țări din UE; și
 • progresele înregistrate de statele membre ale UE în îndeplinirea obligațiilor lor privind crearea condițiilor necesare pentru participarea la Uniunea Economică și Monetară (convergență economică și juridică).


În conformitate cu prevederile statutare, IME a elaborat rapoarte periodice cu privire la progresele înregistrate în decursul pregătirilor, în special în cele patru Rapoarte anuale din perioada 1994 — 1997. În plus, IME a publicat în luna ianuarie 1997 un raport care prezenta cadrul operațional al SEBC în vederea implementării politicii monetare unice, conform obligației prevăzute în tratat de a stabili acest cadru până cel târziu la 31 decembrie 1996. De asemenea, Institutul a publicat trei rapoarte diferite referitoare la progresele înregistrate în procesul de convergență. Într-o serie de publicații mai specializate au fost tratate subiecte legate de politică monetară, politică valutară, sisteme de plăți și decontare a titlurilor, statistică, bancnote și adoptare a monedei euro. Pentru o listă a documentelor publicate de IME, consultați secțiunea EMI archives - Publications.

Pe lângă documentele interne referitoare la pregătirile desfășurate de IME cu sprijinul BCN și aprobate de Consiliul IME cu ocazia celor 45 de reuniuni organizate la Frankfurt pe Main în perioada 1994 – 1998, au fost puse la dispoziția BCE numeroase studii teoretice sau de planificare și implementare a mijloacelor de acțiune.