Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EMI által végzett előkészítő munka áttekintése

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a „Szerződés”) 117. cikke (a korábbi 109f. cikk) értelmében az Európai Monetáris Intézet (EMI) köteles kialakítani azt a szabályozási, szervezeti és logisztikai keretet, amely a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) harmadik szakaszában az Európai Központi Bankból (EKB) és az EU-tagállamok nemzeti központi bankjaiból (NKB-k) álló Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak ellátásához szükséges, valamint köteles ezt a keretet az EKB-nak létrehozása napján jóváhagyásra benyújtani. Az EMI egyik legfőbb feladata ezért az volt, hogy megteremtse a KBER számára az alapokat ahhoz, hogy a szervezet a harmadik szakasz kezdetétől fogva működőképes legyen.

Az EMI a Szerződésben rögzített megbízatásából adódóan az alábbi kiemelt feladatokat vállalta:

 • kidolgozza a jövőbeli euroövezetben megvalósítandó egységes monetáris politika eszközeit és eljárásrendjét, valamint elemzi a lehetséges monetáris politikai stratégiákat;
 • elősegíti a megfelelően tagolt pénzügyi, banki, fizetési mérleg- és egyéb pénzügyi adatokra vonatkozó euroövezeti statisztikák gyűjtésének, összeállításának és terjesztésének összehangolását;
 • kifejleszti a devizaműveletek végzésére, valamint az euroövezetben részt vevő tagállamok hivatalos devizatartalékainak tartására és kezelésére szolgáló keretrendszert;
 • javítja a határon átnyúló fizetési és értékpapír-elszámolási tranzakciók hatékonyságát az europénzpiac integrációjának elősegítése érdekében; e célból létrehozza az euro.an történő nemzetközi fizetések lebonyolítására szolgáló technikai infrastruktúrát (a TARGET rendszert), melynek segítségével ezek a fizetések ugyanolyan gördülékenyen bonyolíthatók le, mint belföldön.
 • előkészíti az eurobankjegyeket, beleértve grafikai megtervezésüket és műszaki leírásukat.


Az EMI az alábbi feladatokat vállalta a KBER létrehozására tett további előkészületek céljából, a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak a Szerződéshez csatolt alapokmányában (az „Alapokmányban”) leírtaknak megfelelően:

 • egységes könyvviteli szabályok és szabványok kidolgozása annak érdekében, hogy a KBER belső és külső adatszolgáltatási céljaira alkalmas összevont mérleget lehessen készíteni;
 • a szükséges információs és kommunikációs rendszerek biztosítása a KBER keretei között végzendő operatív és monetáris politikai feladatok támogatására;
 • a hitelintézetek és a pénzügyi rendszer stabilitásának elősegítése érdekében annak a vizsgálata, hogy a KBER hogyan járulhat hozzá az illetékes felügyeleti szervek politikájához.


Az EMI részt vett a harmadik szakaszba való átmenettel kapcsolatos, illetve különösen a monetáris és pénzügyi vonatkozású nemzeti és közösségi jogalkotásnak, köztük az NKB-k alapokmányainak az előkészítésében is.


Továbbá, az EMI együttműködött a többi uniós testülettel a harmadik szakaszra való felkészülésben: konkrétabban, a Szerződés egyes rendelkezéseinek megfelelően, illetve az Európai Tanács felkérésére adott válaszként, jelentéseket készített az alábbi témákban:

 • a közös valutára való áttérés forgatókönyve;
 • monetáris illetve árfolyam-politikai együttműködés az euroövezet és a többi uniós ország között; és
 • az egyes EU-tagországok eredményei a Gazdasági és Monetáris Unióban való részvétel feltételeihez (a gazdasági és jogi konvergenciához) kapcsolódó kötelezettségeik teljesítésében.


Törvényes kötelezettségének megfelelően az EMI rendszeresen beszámolt az előkészítő munkában elért haladásról, különösen az 1994 és 1997 közötti időszakról szóló négyéves jelentésben. Ezenkívül az 1997 januárjában kiadott jelentésében leírást adott a KBER egységes monetáris politikájának operatív keretrendszeréről, összhangban a Szerződés előírásával, hogy az említett keretrendszert legkésőbb 1996. december 31-ig részletesen meg kell határozni. A konvergencia irányában tett előrelépésekről három alkalommal készült jelentés. Több külön kiadvány is foglalkozott monetáris politikai, devizapolitikai, fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekről szóló, valamint statisztikai, bankjegyekkel és az euro.a való áttéréssel kapcsolatos témákkal. Az EMI által nyilvánosságra hozott dokumentumok listáját lásd „az EMI archívuma – Kiadványok” menüpontban.

Az EKB tekintélyes mennyiségű elméleti alapozó, részletes tervezési és kivitelezési munka eredményét vehette át azon belső dokumentumok mellett, amelyek az EMI által az NKB-k közreműködésével végzett, és az EMI Tanácsának 1994 és 1998 között Frankfurt am Main-ban tartott 45 ülésén jóváhagyott előkészítő munkáról szóltak.