European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Eurozóna – porovnanie

aktualizované 1. januára 2023 (pôvodne zverejnené 25. augusta 2017)

Euro každodenne prináša Európanom konkrétne výhody. ECB sa ako centrálna banka eurozóny stará o menu, ktorá spája viac než 346 miliónov ľudí hovoriacich viac než 24 jazykmi.

Ako menová únia 20 členských krajín je eurozóna jedinečný útvar. Aké je však postavenie eurozóny v medzinárodnom porovnaní? Ako je na tom po ekonomickej stránke? A čo to znamená pre Európanov?

Koľko má eurozóna obyvateľov?

S viac než 346 miliónmi obyvateľov je eurozóna domovom približne 5 % svetovej populácie. Je to viac ako v Spojených štátoch.

Obyvateľstvo eurozóny

To zároveň znamená, že eurozóna je jednou z najväčších ekonomík na svete. Od jej vzniku do eurozóny vstúpilo osem nových členských krajín a ďalšie by mali nasledovať.

Ako je na tom eurozóna po ekonomickej stránke?

Obyvateľstvo eurozóny sa vyznačuje vysokou produktivitou. Rovnako ako v iných vysoko rozvinutých ekonomikách má najväčší podiel na celkovej produkcii sektor služieb, nasledovaný priemyselným a pomerne malým poľnohospodárskym sektorom.

Hlavné svetové ekonomiky podľa HDP na obyvateľa

Zdroj: Eurostat, Svetová banka a výpočty ECB. Poznámka: 2016; údaje za Spojené štáty, Japonsko a Čínu sú prepočítané na paritu kúpnej silu OECD.

Vďaka svojej vysokej hospodárskej produkcii eurozóna patrí medzi najväčšie ekonomiky na svete. Pokiaľ ide o hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, eurozóna zaujíma medzi vedúcimi ekonomikami sveta druhé miesto, čo sa prejavuje i vo vysokej životnej úrovni jej obyvateľov.

Ako je na tom v medzinárodnom obchode?

Eurozóna ako priemyselne vyspelá ekonomika vyváža značnú časť svojej produkcie tovarov a služieb. Množstvo priemyselných výrobkov eurozóny, napr. strojárske a farmaceutické výrobky, automobily a lietadlá, sa teší medzinárodnému uznaniu.

Vývoz tovarov a služieb v percentách HDP

Zdroj: údaje ECB, OECD, MMF. Eurozóna: na základe transakcií mimo eurozóny..

Eurozóna si od svojho založenia v roku 1999 zachováva, či dokonca upevňuje svoju vedúcu pozíciu v medzinárodnom obchode. Jej hlavnými obchodnými partnermi sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Čína, pričom neustále rastie i objem obchodu s rozvíjajúcimi sa ekonomikami.

V porovnaní s ďalšími hlavnými ekonomikami je eurozóna otvorenou ekonomikou. Jej otvorenosť voči obchodu sa od roku 2004 zreteľne zvýšila predovšetkým v dôsledku rastúceho objemu obchodu s novými členskými štátmi EÚ a Čínou. Eurozóna je ústredným článkom mnohých medzinárodných výrobných reťazcov.

Vysoký objem vývozu má pozitívny vplyv na zamestnanosť, hospodársky rast a investície v eurozóne, ktoré spätne prispievajú k celkovému blahobytu jej obyvateľov.

Ako euro vníma verejnosť?

Euro požíva vysokú dôveru doma i v zahraničí. Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý dvakrát ročne uskutočňuje Európska komisia, euro podporujú traja zo štyroch obyvateľov eurozóny. Ide o najvyššiu úroveň podpory verejnosti od roku 2004.

V medzinárodnom meradle je euro druhou najobchodovanejšou i rezervnou menou. Je to odrazom vysokej dôvery investorov na celom svete v stabilitu a silu ekonomiky eurozóny.

Eurozóna je i naďalej jednou z vedúcich síl vo svetovom hospodárstve. Je to v prospech jej obyvateľov a eurozóne to prepožičiava silnejší hlas vo svetovej ekonomike.

Obyvatelia eurozóny samozrejme môžu cestovať cez hranice v rámci menovej zóny bez toho, aby si museli meniť peniaze. Zároveň môžu porovnávať ceny v rámci celej eurozóny a nakupovať tak lacnejšie.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Ďalšie informácie

Medzinárodná úloha eura