European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroala rahvusvahelises võrdluses

Ajakohastatud 1. jaanuaril 2023 (algselt avaldatud 25. augustil 2017)

Eurost saavad tuntavat kasu kõik Euroopa elanikud. Euroala keskpangana on EKP ülesanne hallata vääringut, mis ühendab ligikaudu 350 miljonit inimest, kes räägivad rohkem kui 24 keeles.

Euroala on ainulaadne liit, ühendades 20 liikmesriiki. Milline on euroala rahvusvahelises võrdluses? Kuidas edeneb euroala majandus? Mida tähendab see eurooplaste jaoks?

Kui suur on euroala rahvaarv?

Ligikaudu 350 miljoni elanikuga euroala on koduks ligikaudu 5%-le maailma rahvastikust. Seega elab euroalal rohkem inimesi kui Ameerika Ühendriikides.

Euroala rahvaarv

Ligikaudu 350 miljonit euroala elanikku


Ühtlasi on euroala üks maailma suurimatest majanduspiirkondadest. Alates selle loomisest on euroalaga liitunud kaheksa uut riiki. Edaspidi võib see arv veelgi kasvada.

Kuidas edeneb euroala majandus?

Euroala tootlikkus on väga kõrge. Nagu teisteski kõrgelt arenenud riikides, on kogutoodangus suurim osakaal teenindussektoril, millele järgnevad tööstussektor ja suhteliselt väikese osakaaluga põllumajandussektor.

Suurimate arenenud riikide SKP elaniku kohta

Allikad: Eurostat, Maailmapank ja EKP arvutused. Märkus. 2016; andmed Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Hiina kohta on konverteeritud OECD ostujõu pariteetideks.

Kõrget tootlikkust silmas pidades on euroala üks maailma suurimaid majanduspiirkondi. Arvestades sisemajanduse koguprodukti (SKP) elaniku kohta, on euroala maailma juhtivate majanduspiirkondade seas teisel kohal, mis näitab selle kodanike kõrget elatustaset.

Rahvusvaheline kaubavahetus

Arenenud tööstuspiirkonnana ekspordib euroala märkimisväärse osa kaupu ja teenuseid maailmaturule. Mitmed valmistooted, nagu seadmed ja masinad, farmaatsiatooted, sõidukid ja lennukid on nõutud paljudes riikides.

Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst)

Allikad: EKP andmed, OECD, IMF. Euroala: andmed põhinevad euroalavälistel tehingutel.

Alates selle asutamisest 1999. aastal on euroala suutnud hoida ja isegi tugevdada oma juhtpositsiooni rahvusvahelises kaubanduses. Euroala peamised kaubanduspartnerid on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Hiina. Kaubavahetus arenevate riikidega on samuti tõusuteel.

Teiste suuremate majanduspiirkondadega võrreldes on euroala majandus avatud. Kaubanduse avatus on alates 2004. aastast märgatavalt suurenenud, seda peamiselt kaubavahetuse hoogustumise tõttu ELi uute liikmesriikide ja Hiinaga. Euroala on paljude rahvusvaheliste tootmisahelate keskmes.

Ekspordi suur osakaal avaldab positiivset mõju euroala tööhõivele, majanduskasvule ja investeeringutele, mis omakorda soodustab elanike üldist heaolu.

Milline on euro usaldusväärsus?

Eurot nähakse usaldusväärse vääringuna nii euroalal kui ka sellest väljaspool. Euroopa Komisjoni kaks korda aastas korraldatava avaliku arvamuse uuringu (Eurobaromeeter) järgi toetab euroala riikides eurot igast neljast inimesest kolm. See on kõrgeim tase alates 2004. aastast.

Enim kaubeldavate ja olulisimate reservvääringute võrdluses on euro teisel kohal. See näitab, et maailmaturgudel tegutsevad investorid usuvad euroala majanduse stabiilsusesse ja tugevusse.

Euroalal on maailmamajanduses jätkuvalt üks juhtrolle. See toob kasu ka piirkonna elanikele ja lisab veelgi kaalu maailmamajanduse tasandil.

Ja mõistagi ei pea euroala elanikud ühisvääringu piirkonnas reisides raha vahetama. Ühtlasi on võimalik võrrelda hindu kõigis liikmesriikides ja leida soodsaimad kaubad.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Vaata lähemalt

Euro rahvusvaheline roll