European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Strefa euro na tle świata

25 sierpnia 2017 (aktualizacja 1 stycznia 2023)

Euro przynosi wymierne korzyści około 350 milionom ludzi (mówiących łącznie ponad 24 językami). Pieczę nad wspólną walutą sprawuje EBC – bank centralny strefy euro.

Strefa euro, czyli unia walutowa 20 państw członkowskich, jest bytem jedynym w swoim rodzaju. Jak wypada na tle świata? Jak radzi sobie gospodarczo? I co z tego wynika dla jej mieszkańców?

Ilu mieszkańców ma strefa euro?

W strefie euro żyje około 350 milionów ludzi – blisko 5% ludności świata, więcej niż w Stanach Zjednoczonych.

Liczba ludności w strefie euro


Strefa euro jest więc jedną z największych gospodarek na świecie. Odkąd powstała, dołączyło do niej osiem kolejnych państw i oczekuje się, że ich śladem pójdą następne.

Jakie są wyniki gospodarcze strefy euro?

Mieszkańcy strefy euro pracują bardzo wydajnie. Tak jak w innych gospodarkach wysoko rozwiniętych największy udział w PKB ma sektor usługowy, na drugim miejscu znajduje się sektor przemysłowy, natomiast sektor rolny jest stosunkowo niewielki.

Największe gospodarki świata wg PKB na jednego mieszkańca

Sources: Eurostat, World Bank and ECB calculations. Note: 2016; data for US, Japan and China are converted into OECD purchasing power parities (PPPs).

Dzięki wysokiemu PKB strefa euro jest jedną z największych gospodarek na świecie. Wśród czołowych gospodarek zajmuje drugie miejsce pod względem PKB per capita, co przekłada się na wysoki standard życia jej mieszkańców.

Jak wypada strefa euro w handlu międzynarodowym?

Strefa euro jest gospodarką wysoko uprzemysłowioną, która znaczną część wytworzonych przez siebie towarów i usług eksportuje na rynki światowe. Wiele z tych wyrobów – np. maszyny, leki, samochody i samoloty – cieszy się międzynarodową renomą.

Eksport towarów i usług jako procent PKB

Sources: ECB data, OECD, IMF. Euro area: based on extra-euro area transactions.

Strefa euro powstała w 1999 roku i od tego czasu utrzymuje, a nawet umacnia swoją czołową pozycję w handlu międzynarodowym. Jej głównymi partnerami handlowymi są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny; rośnie też wymiana z gospodarkami wschodzącymi.

W porównaniu z innymi potęgami ekonomicznymi strefa euro jest gospodarką otwartą. Jej otwartość handlowa wyraźnie wzrosła od 2004 roku, głównie w wyniku rozwoju wymiany handlowej z nowymi państwami członkowskimi UE i Chinami. Strefa euro zajmuje też centralne miejsce w wielu międzynarodowych łańcuchach produkcyjnych.

Wysoki eksport pozytywnie wpływa na zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje w strefie euro, co przekłada się na powszechny dobrobyt jej mieszkańców.

Jak postrzegane jest euro?

Euro cieszy się dużym poparciem społecznym zarówno w strefie euro, jak i poza nią. Zgodnie z Eurobarometrem – badaniem opinii publicznej prowadzonym dwa razy w roku przez Komisję Europejską – zwolennikami wspólnej waluty jest trzy czwarte mieszkańców strefy euro. To najwyższy wynik od 2004 roku.

Na rynkach międzynarodowych euro zajmuje drugie miejsce w obrocie walutowym i jako waluta rezerwowa. Świadczy to o tym, że inwestorzy na całym świecie mają duże zaufanie do stabilności i siły gospodarki strefy euro.

Strefa euro jest jedną z największych potęg gospodarki światowej, dzięki czemu jej głos bardzo się liczy na arenie międzynarodowej. Zyskują na tym także jej mieszkańcy.

Dodatkową korzyścią jest dla nich oczywiście swoboda podróżowania po wszystkich krajach unii walutowej bez wymieniania pieniędzy, a także możliwość porównywania cen w całej strefie euro, żeby znaleźć najtańsze towary.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Więcej szczegółów

Międzynarodowa rola euro