European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroalue kansainvälisessä vertailussa

25.8.2017 (päivitetty 13.12.2019)

Euroa käyttää yhteisenä rahanaan yli 340 miljoonaa ihmistä 19:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Euroalue onkin ainutlaatuinen rahaliitto, ja euro hyödyttää sen asukkaita monin tavoin. Mutta miten euroalue pärjää kansainvälisessä vertailussa? Entä mikä on euroalueen talouden tila, ja mitä euro merkitsee euroalueen kansalaisille?

Väkiluku

Euroalueella asuu yli 340 miljoonaa ihmistä. Se on noin viisi prosenttia maailman väkiluvusta ja enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen väkiluku.

Euroalueen väkiluku

Euroalue on siis väkiluvultaan yksi maailman suurimmista talouksista. Siihen on sen perustamisen jälkeen liittynyt jo seitsemän uutta maata, ja laajenemisen odotetaan jatkuvan.

Talouden tila

Euroalueen tuottavuus on erittäin hyvä. Kuten muissakin kehittyneissä talouksissa, palvelusektorin osuus kokonaistuotannosta on suurin ja teollisuussektorin toiseksi suurin, kun taas maataloussektorin osuus on verrattain pieni.

BKT henkeä kohden keskeisissä talouksissa

Lähteet: Eurostat, Maailmanpankki ja EKP:n laskelmat. Huom. Vuoden 2016 tietoja. Yhdysvaltain, Japanin ja Kiinan tiedot on muunnettu euromääräisiksi OECD:n ostovoimapariteettien perusteella.

Euroalue on suuren tuottavuutensa ansiosta yksi maailman rikkaimmista talouksista: euroalue sijoittuu asukasta kohden lasketun BKT:n perusteella toiseksi maailman johtavien talouksien joukossa. Se kertoo kansalaisten korkeasta elintasosta.

Rooli kansainvälisessä kaupassa

Euroalueen talous on hyvin teollistunut. Suuri osa sen tuottamista tavaroista ja palveluista viedään maailmanlaajuisille markkinoille. Euroalueella tuotetaan monenlaisia kansainvälisesti arvostettuja tuotteita, kuten koneita, lääkkeitä, autoja ja lentokoneita.

Tavaroiden ja palvelujen vienti (% BKT:stä)

Lähteet: EKP:n tilastot, OECD, IMF. Euroalueen tiedot kattavat viennin euroalueen ulkopuolisiin maihin.

Euroalue on perustamisestaan lähtien ollut johtoasemassa kansainvälisessä kaupassa ja jopa vahvistanut asemaansa. Sen pääasiallisia kauppakumppaneita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Kiina. Kauppaa käydään yhä enemmän myös nousevien markkinatalousmaiden kanssa.

Moniin muihin suuriin talouksiin verrattuna euroalue on avoin talous. Ulkomaankaupan avoimuus on lisääntynyt huomattavasti vuodesta 2004. Suurin syy tähän on lisääntynyt kaupankäynti uusien EU:n jäsenvaltioiden ja Kiinan kanssa. Euroalue on myös monen kansainvälisen tuotantoketjun keskiössä.

Ulkomaankauppa edistää euroalueen työllisyyttä, talouskasvua ja investointeja, jotka puolestaan tukevat kansalaisten yleistä hyvinvointia.

Euron rooli maailmantaloudessa

Euroon luotetaan sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Euroopan komission teettämän Eurobarometri-kyselyn mukaan kolme neljäsosaa euroalueen asukkaista kannattaa euroa. Kannatus on suurimmillaan sitten vuoden 2004.

Euro on maailman toiseksi vaihdetuin valuutta ja toiseksi tärkein varantovaluutta, mikä kertoo sijoittajien luottamuksesta euroalueen talouden vakauteen ja vahvuuteen. Valuuttansa ja taloutensa merkittävyyden ansiosta euroalueella onkin suuri painoarvo maailmantaloudessa.

Euroalueen kansalaiset hyötyvät eurosta suoraan esimerkiksi niin, että he voivat matkustaa valuutta-alueella maasta toiseen rahaa vaihtamatta ja vertailla helposti hintoja nähdäkseen, missä päin euroaluetta ne ovat edullisimmat.

KATSO MYÖS

Aiheeseen liittyvää sisältöä