Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cum conduce inovarea la creștere economică?

27 iunie 2017

Inovarea reprezintă un motor esențial al avansului economic, de care beneficiază consumatorii, companiile și economia în ansamblu. În ce mod îndeplinește inovarea acest rol, cum contribuie aceasta la creșterea economică și ce se poate face pentru a o promova?

Ce este inovarea?

În termeni economici, inovarea reprezintă elaborarea și punerea în aplicare a ideilor și tehnologiilor care optimizează bunurile și serviciile sau sporesc eficiența procesului de producție a acestora.

Un exemplu clasic de inovare este elaborarea tehnologiei motorului cu aburi în secolul al XVIII-lea. Utilizarea acesteia în fabrici a permis producția în masă și a revoluționat transportul feroviar. Mai recent, tehnologia informației a transformat modul în care companiile produc și vând bunurile și serviciile, deschizând totodată calea pentru noi piețe și noi modele de afaceri.

Prin urmare, de ce este inovarea importantă pentru BCE?

Obiectivul BCE este menținerea stabilității prețurilor. Stabilind ratele dobânzilor, BCE influențează condițiile de finanțare din economie și, în ultimă instanță, cererea globală de bunuri și servicii. Cu toate acestea, potențialul de creștere pe termen lung al economiei, care depinde de inovare, este, de asemenea, determinant pentru capacitatea BCE de a-și îndeplini mandatul.

Întrucât inovarea are efecte profunde asupra mediului macroeconomic, BCE monitorizează evoluția acesteia și efectuează studii privind premisele economice și sociale care permit și sprijină inovarea.

De ce avem nevoie de inovare?

Unul dintre beneficiile majore ale inovării este contribuția acesteia la creșterea economică. Simplificând, inovarea poate conduce la o productivitate sporită, și anume la un volum mai mare de produse obținute utilizând aceiași factori de producție. Pe măsură ce productivitatea sporește, se produc mai multe bunuri și servicii, cu alte cuvinte, economia crește.

Cum conduce inovarea la creștere economică?

Noi idei și tehnologii sunt elaborate și puse în aplicare, generând un volum mai mare de produse cu aceiași factori de producție. Sunt produse mai multe bunuri și servicii, ceea ce stimulează salariile și rentabilitatea companiilor.

Inovarea și creșterea productivității aduc beneficii ample consumatorilor și companiilor. O productivitate sporită determină creșterea salariilor lucrătorilor. Aceștia dispun de sume mai mari de bani și pot cumpăra mai multe bunuri și servicii. În același timp, companiile devin mai profitabile, ceea ce le permite să investească și să angajeze mai mulți lucrători.

Cum se concretizează pe deplin efectele inovării?

De obicei, inovarea începe la scară mică, de exemplu atunci când o tehnologie nouă este pusă în aplicare pentru prima dată în cadrul companiei în care a fost elaborată. Totuși, pentru concretizarea deplină a beneficiilor inovării, aceasta trebuie să se extindă la nivelul economiei și să ofere avantaje, în egală măsură, companiilor din diferite sectoare și de diferite dimensiuni. Experții numesc acest proces „difuzarea inovării”.

Inovarea în zona euro

Deși Europa este leagănul unui număr mare de inovații și continuă să fie o regiune inovatoare, există un potențial clar de impulsionare în continuare a capacităților noastre de inovare. Numai trei țări din zona euro se numără printre primele zece națiuni din lume incluse în Indicele competitivității globale (Global Competitiveness Indicator) al Forumului Economic Mondial. Persistă, de asemenea, o diferență în ceea ce privește cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea (C-D) între zona euro și alte economii dezvoltate principale.

În plus, difuzarea inovării în zona euro pare a fi lentă. Studii recente ale BCE indică o diferență considerabilă de productivitate între companiile cele mai productive și companiile cel mai puțin productive, de exemplu. Aceasta înseamnă că, în timp ce companiile avangardiste performante sunt foarte inovatoare, cele așa-numite „codașe” nu beneficiază prea mult de inovare.

Cum poate fi promovată inovarea?

Măsurile structurale de promovare a inovării includ cheltuieli sporite cu cercetarea și dezvoltarea (C-D) și investiții în educație, precum și condiții favorabile pentru demararea mai ușoară a afacerilor de către antreprenori și pentru ieșirea mai rapidă de pe piață a companiilor aflate în dificultate. Totodată, companiile pot facilita inovarea prin investiții în resursele umane de care dispun și prin activități de cercetare și dezvoltare proprii.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă