Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kuidas edendab innovatsioon kasvu?

27. juuni 2017

Innovatsioon on oluline tegur majanduslike edusammude käivitamisel, mis toovad kasu nii tarbijatele, ettevõtetele kui ka majandusele tervikuna. Milline on innovatsiooni roll, kuidas seda edendada ning kuidas toetab see majanduskasvu?

Mida kujutab endast innovatsioon?

Majanduse seisukohast tähendab innovatsioon selliste ideede ja tehnoloogiate väljatöötamist ja rakendamist, mis täiustavad tooteid ja teenuseid ning tõhustavad nende tootmist ja pakkumist.

Innovatsiooni tüüpiliseks näiteks on aurumootori leiutamine 18. sajandil. Aurumootorite kasutuselevõtt tööstuses võimaldas jõuda hulgitootmiseni, samuti käivitas see revolutsiooni raudteetranspordis. Hilisemal ajal on aga infotehnoloogia muutnud seda, kuidas ettevõtted oma kaupu ja teenuseid toodavad ja turustavad, ning avanud uusi turge ja toonud esile uusi ärimudeleid.

Miks on see oluline EKP jaoks?

EKP eesmärk on säilitada hinnastabiilsus. Baasintressimäärade kindlaksmääramise kaudu mõjutab EKP rahastamistingimusi majanduses ning seeläbi ka toodete ja teenuste kogunõudlust. Majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal, mis sõltub innovatsioonist, mõjutab aga ka EKP suutlikkust oma eesmärgi saavutamisel.

Kuna innovatsioonil on ulatuslik mõju makromajanduslikule keskkonnale, jälgib EKP selle arengut ning tegeleb innovatsiooni võimaldavate ja toetavate majanduslike ja sotsiaalsete eelduste analüüsiga.

Miks on innovatsioon vajalik?

Innovatsiooni üks olulisi kasuaspekte on selle panus majanduskasvu. Lühidalt öelduna võib innovatsioon viia tootlikkuse tõusuni, st samade sisendtegurite abil saadakse rohkem toodangut. Selle tulemusel pakutakse rohkem kaupu ja teenuseid ning majandus kasvab.

Kuidas edendab innovatsioon kasvu?

Uute ideede ja tehnoloogiate väljatöötamise ja rakendamise kaudu saavutatakse samade sisendtegurite abil tootlikkuse kasv. Kaupade ja teenuste hulga suurenedes tõusevad ka töötasud ning paraneb ettevõtete kasumlikkus.

Innovatsioon ja tootlikkuse kasv toovad tarbijatele ja ettevõtetele märkimisväärset kasu. Tootlikkuse kasvades tõusevad töötajatele makstavad tasud. Samal ajal paraneb ettevõtete kasumlikkus ning nad saavad suurendada investeeringuid ja palgata rohkem töötajaid. Samal ajal paraneb ettevõtete kasumlikkus ning nad saavad suurendada investeeringuid ja palgata rohkem töötajaid.

Kuidas hakkab innovatsioon toimima täisvõimsusel?

Üldjuhul saab innovatsioon alguse väikesemahulistest algatustest – näiteks hakatakse uut tehnoloogiat rakendama ettevõttes, kus see välja töötati. Innovatsiooni positiivse mõju täieulatuslikuks avaldumiseks peab see aga levima majanduses tervikuna, hõlmates eri sektorites tegutsevaid ja eri suurusega ettevõtteid. Seda protsessi nimetatakse innovatsiooni levikuks.

Innovatsioon euroalal

Euroopast on alguse saanud palju innovaatilisi projekte ning innovatsiooni peetakse siin jätkuvalt väga oluliseks, kuid uuendussuutlikkust saab veel kindlasti tõsta. Ainult kolm euroala riiki kuuluvad praegu Maailma Majandusfoorumi (World Economic Forum (WEF)) üleilmse konkurentsivõime indeksi alusel maailma kümne kõige konkurentsivõimelisema riigi hulka. Samuti kulutavad teised suured arenenud riigid teadus- ja arendustegevusele pidevalt palju rohkem kui euroala riigid.

Ka innovatsiooni levik euroalal näib olevat aeglane. Näiteks osutavad EKP hiljutised uuringud märkimisväärsele erinevusele kõige tootlikumate ettevõtete ja halvima tootlikkusega ettevõtete näitajates. See tähendab, et samal ajal kui häid tulemusi saavutavad tippettevõtted on väga uuenduslikud, ei saa mahajääjad innovatsioonist eriti palju kasu.

Kuidas saab innovatsiooni edendada?

Innovatsiooni edendavad struktuurimeetmed hõlmavad teadus- ja arendustegevusse tehtavate kulutuste suurendamist ja investeeringuid haridusse, samuti hõlbustatakse uute ettevõtete rajamist ning aidatakse ebaõnnestunud ettevõtetel kiiremini turult lahkuda. Ettevõtted saavad innovatsiooni toetada, investeerides oma töötajatesse ning tegeledes ise teadus- ja arendustegevusega.

Muud seonduvad teemad
VAATA LISAKS

Seonduv teave