Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miten innovaatiot vauhdittavat talouskasvua?

27.6.2017

Innovaatiot vievät taloudellista kehitystä eteenpäin, ja niistä hyötyvät niin kuluttajat ja yritykset kuin talous kokonaisuutenakin. Mutta mitä innovaatiot oikein ovat? Entä miten ne edistävät talouskasvua, ja miten niiden syntymistä voidaan edistää?

Mitä innovaatiot ovat?

Taloudessa innovaatioilla tarkoitetaan uusia ideoita ja teknisiä keksintöjä, joilla voidaan parantaa tuotteita ja palveluja tai tehostaa niiden tuotantoa.

Klassinen esimerkki innovaatiosta on höyryvoiman kehitys 1700-luvulla. Höyrykoneet mahdollistivat massatuotannon aloittamisen tehtaissa, ja rautatieliikenteessä niiden vaikutus oli mullistava. Nykyajan innovaatioista tietotekniikka on ollut vaikutukseltaan yhtä mullistava. Se on muuttanut tavaroiden ja palvelujen tuotanto- ja myyntitapoja sekä luonut yrityksille uusia markkinoita ja liiketoimintamalleja.

Miksi innovaatiot ovat tärkeitä EKP:lle?

EKP:n tavoite on ylläpitää hintavakautta. EKP:n asettamat ohjauskorot vaikuttavat rahoitusoloihin ja sitä kautta viime kädessä myös tavaroiden ja palveluiden kokonaiskysyntään. EKP:n kykyyn täyttää tehtävänsä vaikuttaa kuitenkin myös talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaali, joka riippuu innovaatioista.

Innovaatioilla on suuri vaikutus makrotaloudelliseen ympäristöön, joten EKP seuraa tarkoin niiden kehitystä ja selvittää innovoinnin taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä.

Miksi innovaatioita tarvitaan?

Tärkeimpiä innovaatioiden tuomia etuja on talouskasvun vauhdittuminen. Niiden avulla voidaan lisätä tuottavuutta, mikä tarkoittaa, että samalla tuotantopanoksella saadaan aikaisempaa suurempi tuotos. Samalla työmäärällä voidaan siis tuottaa enemmän tavaroita ja palveluja, jolloin talous kasvaa.

Näin innovaatiot lisäävät kasvua

Kun uusia ideoita ja uutta tekniikkaa kehitetään ja otetaan käyttöön, samalla työmäärällä saadaan aiempaa suurempi tuotos. Tuottavuuden kasvu vauhdittaa palkkakehitystä ja parantaa yritystoiminnan kannattavuutta.

Kuluttajat ja yritykset hyötyvät innovaatioiden tuomasta tuottavuuden kasvusta paljon. Kun työntekijöiden palkat sen myötä nousevat, heillä on enemmän rahaa käytettävissään tavaroiden ja palvelujen ostamiseen. Kun yritysten kannattavuus paranee, niillä on varaa investoida ja palkata lisää työvoimaa.

Milloin innovaatioiden vaikutukset alkavat näkyä?

Innovaatioiden hyödyntäminen alkaa yleensä pienimuotoisesti, esimerkiksi niin, että uuden teknologian kehittänyt yritys käyttää sitä aluksi vain omassa toiminnassaan. Uusista ideoista ja uudesta teknologiasta saadaan kuitenkin täysi hyöty vasta, kun ne leviävät erikokoisiin yrityksiin ja eri toimialoille. Tätä nimitetään usein diffuusioksi.

Innovointi euroalueella

Vaikka Eurooppa on monien innovaatioiden syntypaikka ja panostaa jatkuvasti innovointiin, sen edellytyksiä uusien teknologioiden kehittämiseen voisi vielä vahvistaa. Maailman talousfoorumin kansainvälisen kilpailukykyvertailun kärkikymmenikössä on vain kolme euroalueen maata. Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat euroalueella edelleen vähäisempiä kuin muissa keskeisissä kehittyneissä talouksissa.

Lisäksi innovaatiot leviävät euroalueella melko hitaasti. EKP:n viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että tuottavuudeltaan parhaimpien ja heikoimpien yritysten välinen ero on huomattava. Edelläkävijäyritykset siis menestyvät innovaatioiden ansiosta, kun taas jälkijunassa kulkevat yritykset eivät enää juuri hyödy innovaatioista.

Miten innovointia voi edistää?

Innovointia voidaan edistää rakenteellisilla toimilla, kuten osoittamalla lisää rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan, investoimalla koulutukseen sekä toteuttamalla uudistuksia, jotka helpottavat yritystoiminnan aloittamista ja nopeuttavat tappiollisten yritysten poistumista markkinoilta. Yritykset taas voivat helpottaa innovointia panostamalla henkilöstöönsä ja tekemällä omaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

KATSO MYÖS

Aiheeseen liittyvää sisältöä