Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kaip inovacijos prisideda prie ekonomikos augimo?

2017 06 27

Inovacijos yra labai svarbus ekonomikos pažangą skatinantis veiksnys, naudingas tiek vartotojams ir įmonėms, tiek visai ekonomikai. Kaip jos atlieka šį vaidmenį, kaip prisideda prie ekonomikos augimo ir kaip būtų galima skatinti jas kurti?

Kas yra inovacijos?

Kalbant ekonomikos sąvokomis, inovacijos – tai sukurtos ir taikomos naujos idėjos bei technologijos, pagerinančios prekes ir paslaugas arba padidinančios jų gamybos ir teikimo našumą.

Klasikinis inovacijų pavyzdys – 18-ame amžiuje sukurtas garo variklis. Garo variklius buvo galima panaudoti gamyklose, tad prasidėjo masinė gamyba. Ėmus juos naudoti traukiniuose, jie sukėlė revoliuciją susisiekimo srityje. Grįžtant prie ne tokios senos praeities – informacinės technologijos iš esmės pakeitė prekių gamybos ir paslaugų teikimo bei jų pardavimo būdą, atvėrė įmonėms naujas rinkas ir naujus verslo modelius.

Kodėl tai svarbu ECB?

Pagrindinis ECB tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Nustatydamas palūkanų normas, ECB daro įtaką ekonomikos finansavimo sąlygoms, tad galiausiai ir bendrai prekių bei paslaugų paklausai. Bet ir ilgalaikio ekonomikos augimo potencialas, kuris priklauso nuo inovacijų, turi įtakos ECB gebėjimui pasiekti jam keliamus tikslus.

Kadangi inovacijos turi didžiulės įtakos makroekonominei aplinkai, ECB stebi jų raidą ir tiria ekonomines ir socialines prielaidas, reikalingas inovacijų kūrimui ir kūrimo skatinimui.

Kodėl mums reikia inovacijų?

Bene didžiausia inovacijų nauda – jų indėlis į ekonomikos augimą. Kalbant paprasčiau – inovacijos gali padidinti našumą. Tai reiškia, kad su tokiomis pačiomis sąnaudomis galima pasiekti didesnių rezultatų. Didėjant našumui, pagaminama daugiau prekių ir suteikiama daugiau paslaugų, kitaip tariant, ekonomika auga.

Kaip inovacijos prisideda prie ekonomikos augimo?

Naujų idėjų ir technologijų, leidžiančių pasiekti didesnių rezultatų su tokiomis pačiomis sąnaudomis, kūrimas ir taikymas. Pagaminama daugiau prekių ir suteikiama daugiau paslaugų, todėl didėja darbo užmokestis ir įmonių pelningumas.

Inovacijos ir našumo augimas labai naudingi vartotojams ir įmonėms. Augant našumui, didėja darbuotojų darbo užmokestis. Uždirbdami daugiau pinigų jie gali įsigyti daugiau prekių ir paslaugų. Didėja ir įmonių pelningumas, todėl jos gali investuoti ir samdyti daugiau darbuotojų.

Kaip pasiekiama didžiausia inovacijų nauda?

Iš pradžių inovacijos paprastai pradedamos taikyti siaurame rate, pavyzdžiui, inovaciją sukūrusioje įmonėje. Tačiau norint, kad inovacija duotų didžiausią naudą, ji turi pasklisti po visą ekonomiką ir būti vienodai naudinga įvairiuose sektoriuose veikiančioms ir skirtingo dydžio įmonėms. Specialistai šį procesą vadina inovacijų sklaida.

Inovacijos euro zonoje

Europoje sukuriama daugybė inovacijų, šį regioną ir toliau galima vadinti novatorišku, tačiau inovacijų galėtų būti sukuriama dar daugiau. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo sudaromą pasaulio šalių konkurencingumo indeksą į dešimtuką patenka tik trys euro zonos šalys. Be to, tebesama atotrūkio tarp euro zonos ir kitų išsivysčiusios ekonomikos šalių išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai.

Euro zonoje inovacijų sklaida lėta. Pavyzdžiui, kaip rodo naujausi ECB atlikti tyrimai, labai skiriasi produktyviausių ir neproduktyviausių įmonių našumas. Tai reiškia, kad pelningai dirbančios pirmaujančios įmonės yra labai novatoriškos, o toli nuo jų atsiliekančioms įmonėms inovacijos neturi didelio poveikio.

Kaip būtų galima paskatinti inovacijų kūrimą?

Didinti išlaidas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP), daugiau investuoti į švietimą, sudaryti geresnes sąlygas versliems žmonėms pradėti verslą, o nesėkmės ištiktoms įmonėms – greičiau išeiti iš rinkos – tai tik keletas struktūrinių priemonių inovacijoms skatinti pavyzdžių. Be to, inovacijų raidą gali skatinti ir pačios įmonės, investuodamos į savo darbuotojus ir vykdydamos savo MTTP.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis