SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan fører innovation til vækst?

27. juni 2017

Innovation er en vigtig drivkraft bag den økonomiske fremgang, som kommer forbrugere, virksomheder og økonomien som helhed til gode. Hvilken rolle spiller innovation? Hvordan bidrager den til økonomisk vækst – og hvordan kan den fremmes?

Hvad er innovation?

Økonomisk set beskriver innovation den udvikling og anvendelse af ideer og teknologi, som gør varer og tjenesteydelser bedre, eller gør produktionen af dem mere effektiv.

Et klassisk eksempel på innovation er udviklingen af teknologien bag dampmaskinerne i det 18. århundrede. Dampmaskiner kunne anvendes i fabrikker, hvilket gjorde det muligt at masseproducere, og jernbanerne revolutionerede transportsystemet. I nyere tid har informationsteknologien ændret måden, hvorpå virksomheder fremstiller og sælger deres varer og tjenesteydelser. Samtidig er der åbnet nye markeder og forretningsmodeller.

Hvorfor er innovation vigtig for ECB?

Det er ECB's primære mål at fastholde prisstabilitet. Når ECB fastsætter renterne, påvirkes finansieringsbetingelserne i økonomien og – i sidste instans – den samlede efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Det langsigtede vækstpotentiale i økonomien, der afhænger af innovation, påvirker imidlertid også ECB's mulighed for at opfylde sit mandat.

Da innovation har stor betydning for de makroøkonomiske forhold, overvåger ECB udviklingen på området og forsker i de økonomiske og sociale forudsætninger, som muliggør og fremmer innovation.

Hvorfor har vi behov for innovation?

En af de vigtigste aspekter ved innovation er, at innovation bidrager til økonomisk vækst. Kort sagt kan innovation føre til højere produktivitet, hvilket vil sige, at der med den samme indsats kan opnås en større produktion. Når produktiviteten stiger, bliver der produceret flere varer og tjenesteydelser – eller sagt med andre ord: økonomien vokser.

Sådan fører innovation til vækst

Nye ideer og ny teknologi udvikles og anvendes, og det fører til større produktion med den samme indsats. Der produceres flere varer og tjenesteydelser, og både lønninger og virksomhedernes rentabilitet stiger.

Innovation og produktivitetsvækst kommer i stor udstrækning forbrugere og virksomheder til gode. Når produktiviteten stiger, stiger lønmodtagernes lønninger. De får flere penge mellem hænderne og kan købe flere varer og tjenesteydelser. Samtidig bliver virksomhederne mere rentable. Det gør det muligt for dem at investere og ansætte flere folk.

Hvordan opnås den fulde virkning af innovation?

Innovation starter normalt i det små, fx når en ny teknologi anvendes første gang i virksomheden, hvor den er udviklet. For at opnå den fulde virkning er det dog nødvendigt, at innovationen spreder sig til hele økonomien og kan udnyttes af både store og små virksomheder inden for forskellige sektorer. Eksperter kalder denne proces for innovationsspredning.

Innovation i euroområdet

Selv om en hel del innovation kommer fra Europa, og Europa stadig er en innovativ region, er det helt klart muligt at styrke vores innovationsevne yderligere. Kun tre eurolande befinder sig på World Economic Forum’s Global Competitiveness Indicator's top 10-liste. Der har også til stadighed været et gab mellem euroområdets og andre store udviklede økonomiers udgifter til forskning og udvikling.

Innovationsspredningen i euroområdet synes desuden at ske langsomt. De seneste studier, som ECB har udarbejdet, viser fx en betydelig forskel i produktiviteten mellem de mest produktive og de mindst produktive virksomheder. Det betyder, at velfungerende pionervirksomheder med høj produktivitet er yderst innovative, mens den såkaldte "bagtrop" af virksomheder ikke drager nogen særlig nytte af innovation.

Hvordan er det muligt at fremme innovation?

Strukturelle foranstaltninger til at fremme innovation omfatter stigende udgifter til forskning og udvikling samt investering i uddannelse. De gør det også lettere for iværksættere at starte virksomheder og for konkursramte virksomheder at træde hurtigere ud af markedet. Virksomheder kan desuden fremme innovation ved at investere i deres medarbejdere og stå for deres egen forskning og udvikling.