Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što je ESB-ov program kupnje vrijednosnih papira?

22. siječnja 2015. (posuvremenjeno 25. studenoga 2022.)

Kako program kupnje vrijednosnih papira pridonosi ispunjenju ESB‑ove zadaće održavanja stabilnosti cijena?

ESB provodi simetrično ciljanje inflacije, što znači da se i negativno i pozitivno odstupanje od inflacijskog cilja od 2 % smatraju jednako nepoželjnima. U razdoblju u kojem postoji rizik da će inflacija predugo ostati preniska a kratkoročne kamatne stope blizu su donje granice, instrument kamatne stope nije dovoljan za usmjeravanje inflacije prema stopi bližoj 2 %. Da bi ispunio svoju zadaću, ESB se mora koristiti svim instrumentima koji su mu na raspolaganju, uključujući kupnju vrijednosnih papira.

Koje su prednosti programa kupnje vrijednosnih papira?

Zadaća ESB‑a je jasna: očuvati stabilnost cijena. Program kupnje vrijednosnih papira pridonio je povratku inflacije na razine koje su u skladu s ciljem ESB‑a. Pomogao je i poduzećima u cijeloj Europi da lakše dođu do kredita, pridonio je povećanju ulaganja i otvaranju radnih mjesta te je time pridonio cjelokupnom gospodarskom rastu, što je iznimno važno kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 %.

Je li program kupnje vrijednosnih papira zakonit?

Da, zakonit je. ESB provodi monetarnu politiku europodručja i ispunjava zadaću očuvanja stabilnosti cijena služeći se instrumentima koji su utvrđeni u Ugovorima. Izravna kupnja utrživih instrumenata izričito je spomenuta u članku 18. stavku 1. Statuta ESSB‑a. Ona uključuje mogućnost kupnje instrumenata poput državnih obveznica, pod uvjetom da se kupe na sekundarnom tržištu od ulagača, a ne na primarnom tržištu, izravno od država članica. Da je kupnja vrijednosnih papira u djelokrugu monetarne politike ESB‑a potvrdio je i Sud Europske unije.

Je li program kupnje vrijednosnih papira monetarno financiranje?

ESB strogo poštuje zabranu monetarnog financiranja i ne kupuje na primarnom tržištu. Kupuje obveznice tek nakon što se oblikuje tržišna cijena, tako da ne remeti tržišno određivanje cijena rizika. Osim toga, ESB je utvrdio i više dodatnih zaštitnih mjera povezanih s prirodom, iznosom i vremenskim rasporedom kupnje vrijednosnih papira.

Je li ESB jedina središnja banka koja kupuje vrijednosne papire?

Mnoge središnje banke provode izravne kupnje u sklopu svoje monetarne politike, a to se često naziva kvantitativnim popuštanjem. Tim se postupkom služe Sustav federalnih rezervi SAD-a te japanska i engleska središnja banka. Operacije na otvorenom tržištu jedan su od osnovnih instrumenata središnjih banaka, čak i u uobičajenim okolnostima. Izravne kupnje osobito su korisne kad se kamatne stope više ne mogu smanjivati. One pomažu središnjim bankama da ispune svoje zadaće, a u slučaju ESB‑a to je očuvanje stabilnosti cijena te time i potpora rastu i otvaranju radnih mjesta.

Neće li taj program donijeti gubitke nacionalnim središnjim bankama? Je li to u skladu s jedinstvenom monetarnom politikom?

Neki rizici u sklopu programa ne dijele se u cijelom Eurosustavu, nego ih snose pojedinačne nacionalne središnje banke. No ESB primjenjuje načelo podjele rizika i zbog toga se na 20 % kupnje primjenjuje potpuna podjela rizika. Time se smanjuje i zabrinutost zbog mogućih neželjenih fiskalnih posljedica.

Upravno vijeće, u skladu sa Statutom ESSB‑a, odlučuje na koji će se način i u kojem opsegu dijeliti gubitci u sklopu Eurosustava. Unutarnji mehanizmi podjele gubitaka ni na koji način ne ugrožavaju jedinstvenost naše monetarne politike. Sve nacionalne središnje banke i ESB sudjeluju u kupnji vrijednosnih papira. Postoji ukupni iznos, a kupnje se koordiniraju iz ESB‑a kao središnje točke. Kalibriraju se s ciljem očuvanja stabilnosti cijena u europodručju kao cjelini, pri čemu se uzima u obzir jedinstvena institucionalna struktura europodručja, u kojem zajednička valuta i jedinstvena monetarna politika postoje usporedno s nacionalnim fiskalnim i gospodarskim politikama. Tim se aranžmanom, koji je prilagođen programu kupnje vrijednosnih papira, postiže najviša razina učinkovitosti jer je u skladu s našom institucionalnom strukturom.

Je li cilj programa kupnje vrijednosnih papira pomaganje određenim državama?

Program je oblikovan u svrhu vraćanja inflacije i inflacijskih očekivanja na razine bliže cilju ESB‑a u cijelom europodručju. Njime se ne smanjuje dug pojedine države.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji