Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Mi az EKB eszközvásárlási programja?

2015. január 22. (aktualizálás napja: 2022. november 25.)

Hogyan segítette elő az eszközvásárlási program, hogy az EKB teljesítse az árstabilitás fenntartására szóló megbízatását?

Az EKB szimmetrikus inflációs célt követ – ez azt jelenti, hogy a 2%-os céltól való negatív és pozitív eltérést egyaránt nemkívánatosnak tekintjük. Olyan időszakban, amikor huzamosan túl alacsony az infláció, és a rövid lejáratú kamatlábak megközelítik az alsó sávhatárt, a kamatlábak önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a központi bank sikeresen közelebb terelje az inflációt a 2%-hoz. Ahhoz hogy az EKB teljesíthesse a megbízatását, minden rendelkezésére álló eszközt, így az eszközvásárlást is be kell vetnie.

Melyek az eszközvásárlási program előnyei?

Az EKB megbízatása egyértelműen az árstabilitás fenntartása. Az eszközvásárlási program segített abban, hogy az inflációt az EKB inflációs céljához igazítsuk. Emellett lehetővé tette, hogy a vállalkozások Európa-szerte könnyebben kapjanak hitelt, fellendítette a beruházásokat, munkahelyeket teremtett, és támogatta az általános gazdasági növekedést, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az inflációt a 2%-os célon stabilizáljuk.

Legális-e az eszközvásárlási program?

Igen, az euroövezet monetáris politikájának irányítása az EKB feladata. Az árstabilitási megbízatásának teljesítése során a Szerződésekben meghatározott eszközöket alkalmaz. A forgalomképes eszközök végleges vásárlása egyértelműen nevesítve van a KBER alapokmányának 18.1 cikkében. Ez az államkötvény-vásárlást is lehetővé teszi azzal a feltétellel, hogy befektetőktől vásárol a másodpiacon, nem pedig az elsődleges piacon, azaz nem közvetlenül a tagállamoktól. Az Európai Bíróság is visszaigazolta, hogy az eszközvásárlás az EKB monetáris politikája alá tartozik.

Monetáris finanszírozásnak tekinthető-e az eszközvásárlási program?

Az EKB azáltal, hogy nem vásárol az elsődleges piacon, szigorúan tiszteletben tartja a monetáris finanszírozás tilalmát. Csak akkor vásárol kötvényt, amikor kialakult a piaci ár; ez biztosítja, hogy ne torzuljon a kockázat piaci árazása. Ezenkívül számos további biztosítékot meghatározott, amelyek eszközvásárlásainak jellegét, összegét és időzítését érintik.

Az EKB az egyedüli központi bank, amely eszközöket vásárolt?

Számos jegybank végzett monetáris politikájának részeként végleges adásvételi (outright) tranzakciókat, amelyeket mennyiségi lazításnak is nevezünk. Többek között az amerikai Fed (Federal Reserve System), a Bank of England és a japán jegybank élt ezzel az eszközzel. A nyílt piaci művelet még problémamentes időszakban is alapeleme a jegybanki eszköztárnak. A végleges vásárlás akkor bizonyulhat különösen célravezetőnek, ha már nem lehet tovább engedni az irányadó kamatból, ilyenkor ugyanis segíthet a központi banknak megbízatása teljesítésében. Az EKB megbízatása az árstabilitás fenntartása, amivel támogatja a növekedést és a munkahelyteremtést is.

Nem hárítja-e át a program a veszteségeket a nemzeti központi bankokra? Hogyan egyeztethető mindez össze az egységes monetáris politikával?

A program bizonyos kockázatait az eurorendszerben nem közösen viselik, hanem az egyes nemzeti központi bankoknál maradnak. Az EKB elkötelezett a közös kockázatviselés elve mellett, ezért a vásárlások 20%-a teljes kockázatmegosztás mellett történik. Ez enyhíti az esetleges nem szándékolt fiskális következményekkel kapcsolatos aggodalmakat.

A KBER alapokmánya értelmében a Kormányzótanács dönti el, hogy az eurorendszeren belül hogyan és milyen mértékben osztjuk meg a veszteségeket. A belső kockázatmegosztási mechanizmusok semmiképpen nem ássák alá monetáris politikánk egységességét. Az eszközvásárlásban az EKB mellett minden nemzeti központi bank részt vesz. Egyetlen globális összegről van szó, a vásárlási műveleteket pedig központilag az EKB koordinálja. A tranzakciókat úgy kalibráljuk, hogy fennmaradjon az árstabilitás, figyelembe véve az övezet egyedi intézményi szerkezetét, amelyben a közös pénznem és az egységes monetáris politika önálló nemzeti fiskális és gazdaságpolitikákkal párhuzamosan működik. Ez a rendszer kifejezetten az eszközvásárlási programhoz igazodik, és az intézményi struktúránk figyelembevételével biztosítja a legmagasabb szintű eredményességet.

Az eszközvásárlási programmal konkrét országokat segítünk-e meg?

Az APP megtervezésekor az volt az irányadó, hogy az egész euroövezet inflációját és inflációs várakozásait közelebb vigyük az EKB céljának megfelelő szinthez. Ez tehát nem csökkenti egyetlen konkrét ország adósságát sem.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

További információk

Eszközvásárlási program