Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

În ce constă programul de achiziționare de active al BCE?

22 ianuarie 2015 (ultima actualizare: 25 noiembrie 2022)

Cum a permis programul de achiziționare de active BCE să își îndeplinească mandatul privind menținerea stabilității prețurilor?

BCE are o țintă simetrică a inflației, ceea ce înseamnă că atât abaterile negative, cât și cele pozitive de la ținta de 2% sunt considerate de nedorit în egală măsură. Într-o perioadă în care inflația riscă să se situeze la niveluri prea scăzute pe o perioadă prea îndelungată, iar ratele dobânzilor pe termen scurt se apropie de limita minimă, nu sunt suficiente doar ratele dobânzilor pentru ca banca centrală să orienteze inflația către niveluri mai apropiate de 2%. Pentru a-și îndeplini mandatul, BCE trebuie să utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv achizițiile de active.

Care sunt avantajele programului de achiziționare de active?

BCE are un mandat clar: menținerea stabilității prețurilor. Programul de achiziționare de active a contribuit la asigurarea revenirii inflației la niveluri în concordanță cu ținta BCE. De asemenea, acesta a ajutat companiile din întreaga Europă să beneficieze de un acces îmbunătățit la credite, a stimulat investițiile, a creat locuri de muncă și a sprijinit creșterea economică globală, care este esențială pentru stabilizarea inflației la nivelul țintei de 2%.

Este programul de achiziționare de active legal?

Da. BCE implementează politica monetară a zonei euro și își îndeplinește mandatul privind stabilitatea prețurilor utilizând instrumentele definite în Tratate. Achizițiile definitive de instrumente negociabile sunt menționate explicit în articolul 18.1 din Statutul SEBC. Aceasta include capacitatea de a achiziționa instrumente precum obligațiuni guvernamentale, în măsura în care acestea sunt cumpărate de pe piața secundară de la investitori, și nu de pe piața primară, respectiv direct de la statele membre. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat, de asemenea, că achizițiile de active se înscriu în sfera politicii monetare a BCE.

Reprezintă programul de achiziționare de active finanțare monetară?

BCE aderă strict la interdicția privind finanțarea monetară prin neefectuarea de achiziții pe piața primară. BCE cumpără obligațiuni numai după ce a fost identificat un preț al pieței, ceea ce asigură că nu distorsionează evaluarea riscului de către piață. În plus, BCE a prevăzut o serie de măsuri de protecție suplimentare cu privire la natura, valoarea și calendarul achizițiilor sale de active.

A fost BCE singura bancă centrală care a efectuat achiziții de active?

Numeroase bănci centrale au recurs la achiziții definitive, denumite adesea „relaxare cantitativă”, ca parte a politicii lor monetare. Acestea au fost utilizate de Rezervele Federale ale SUA, de Bank of England și de Banca Japoniei. Operațiunile de piață reprezintă un instrument principal al băncilor centrale chiar și în condiții normale. Achizițiile definitive devin deosebit de utile atunci când ratele dobânzilor de politică monetară nu mai pot fi reduse în continuare. Acestea pot ajuta băncile centrale să își îndeplinească mandatul. În cazul BCE, acesta se referă la menținerea stabilității prețurilor și, implicit, la sprijinirea creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

Dar nu antrenează programul pierderi la nivelul băncilor centrale naționale? Cum este acest lucru compatibil cu o politică monetară unică?

Unele riscuri din cadrul programului nu sunt repartizate la nivelul întregului Eurosistem, ci rămân la nivelul băncilor centrale naționale individuale. BCE s-a angajat să respecte principiul partajării riscurilor, de aceea un procent de 20% din achiziții face obiectul unui regim de repartizare integrală a riscurilor. Aceasta reduce temerile legate de posibile consecințe fiscale neintenționate.

Potrivit Statutului SEBC, Consiliul guvernatorilor este cel care decide în ce mod și în ce măsură pierderile sunt repartizate în cadrul Eurosistemului. Mecanismele interne de repartizare a pierderilor nu subminează în niciun caz unicitatea politicii noastre monetare. Toate băncile centrale naționale și BCE participă la achizițiile de active. Există o singură valoare totală, iar achizițiile sunt coordonate la nivel central de BCE. Acestea sunt calibrate în vederea menținerii stabilității prețurilor în zona euro în ansamblu și țin seama de structura instituțională unică a zonei euro, în care o monedă comună și o politică monetară unică coexistă cu politicile fiscale și economice naționale. Acest mecanism este adaptat în mod specific la APP și asigură cel mai înalt grad de eficacitate, deoarece ține cont de structura noastră instituțională.

Este programul de achiziționare de active menit să ajute anumite țări?

Programul a fost conceput în vederea asigurării revenirii ratelor inflației și a anticipațiilor privind inflația la niveluri mai apropiate de obiectivul BCE în zona euro în ansamblu. Acesta nu vizează reducerea datoriei vreunei țări.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă