Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 24 octombrie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care au participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis, și viitoarea președintă a BCE, dna Lagarde.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

Astfel cum s-a decis în cadrul ultimei ședințe din luna septembrie, vom relua achizițiile nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, începând cu data de 1 noiembrie. Anticipăm derularea acestora atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

De asemenea, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Consiliul guvernatorilor a reiterat necesitatea unei orientări deosebit de acomodative a politicii monetare pe o perioadă prelungită în vederea sprijinirii presiunilor inflaționiste la nivelul inflației de bază și a evoluției inflației totale pe termen mediu. Mai exact, semnalele Consiliului guvernatorilor privind orientarea viitoare a politicii monetare vor asigura ajustarea condițiilor financiare în concordanță cu modificările perspectivelor inflației. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Informațiile care au devenit disponibile ulterior ultimei ședințe a Consiliului guvernatorilor de la începutul lunii septembrie confirmă evaluarea noastră precedentă privind o încetinire prelungită a dinamicii activității economice în zona euro, persistența unor riscuri semnificative în sensul scăderii și presiuni inflaționiste modeste. Totodată, creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și majorările salariale continuă să sprijine reziliența economiei zonei euro. Pachetul cuprinzător de măsuri de politică monetară asupra căruia am decis în cadrul ultimei noastre ședințe furnizează un stimul monetar substanțial, care va contribui la relaxarea în continuare a condițiilor de creditare pentru firme și populație. Aceasta va sprijini expansiunea zonei euro, acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și, implicit, convergența susținută a ratelor inflației către obiectivul nostru pe termen mediu.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul II 2019, creșterea PIB real în zona euro a fost confirmată la 0,2% față de intervalul precedent, după un avans de 0,4% în trimestrul anterior. Datele economice noi și rezultatele sondajelor continuă să indice un ritm de creștere moderat, dar pozitiv, în semestrul II 2019. Această încetinire a creșterii economice reflectă cu precădere dinamica actuală modestă a schimburilor comerciale internaționale într-un context caracterizat de persistența incertitudinilor pe plan mondial, care continuă să afecteze sectorul prelucrător al zonei euro și au un efect inhibitor asupra dinamicii investițiilor.

În același timp, sectorul serviciilor și cel al construcțiilor manifestă în continuare reziliență, în pofida unei relative moderări. Expansiunea economică în zona euro este sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă, corelată cu majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, precum și de avansul actual – deși într-un ritm ușor mai lent – al activității economice globale.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro rămâne înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia. Mai exact, aceste riscuri se referă la prezența pe o perioadă prelungită a incertitudinilor legate de factori geopolitici, de intensificarea protecționismului și de vulnerabilitățile de pe piețele emergente.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a redus de la 1,0% în luna august 2019 la 0,8% în luna septembrie, reflectând o scădere a dinamicii prețurilor alimentelor și produselor energetice. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă o ușoară diminuare în continuare a inflației totale, urmată de reintensificarea acesteia la sfârșitul anului. Măsurile inflației de bază s-au menținut, în general, modeste, iar indicatorii anticipațiilor privind inflația se situează la niveluri scăzute. Deși presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au intensificat pe fondul înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă, ritmul mai redus al creșterii economice întârzie transmiterea acestora la nivelul inflației. Pe termen mediu, se preconizează creșterea ratei inflației, susținută de măsurile noastre de politică monetară, de expansiunea economică în curs și de dinamica robustă a câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a intensificat la 5,7% în august 2019, față de 5,1% în iulie. Ritmurile susținute de creștere a masei monetare reflectă activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg la nivelul componentelor acesteia.

Dinamica împrumuturilor acordate firmelor și populației s-a menținut solidă, fiind favorizată de transmiterea în continuare a orientării acomodative a politicii monetare la nivelul ratelor dobânzilor la creditele bancare. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 4,3% în luna august, comparativ cu 4,0% în iulie 2019, dinamica anuală a creditelor acordate populației menținându-se nemodificată la 3,4% în luna august. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul III 2019 indică o ușoară relaxare a standardelor de creditare și o majorare a cererii de împrumuturi acordate populației, în timp ce cererea de împrumuturi acordate firmelor a rămas, în linii mari, stabilă. Orientarea acomodativă a politicii monetare va contribui la păstrarea unor condiții favorabile de creditare bancară și va continua să sprijine accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung, la susținerea cererii agregate în contextul actual și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea politicilor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței. Recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2019 ar trebui să constituie etalonul relevant în acest sens.

Cu privire la politicile fiscale, orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro sprijină, în prezent, activitatea economică într-o oarecare măsură. Având în vedere deteriorarea perspectivelor economice și riscurile în sensul scăderii încă semnificative, autoritățile guvernamentale care dispun de o marjă de manevră bugetară ar trebui să acționeze cu eficacitate și în timp util. În țările cu datorii publice ridicate, este nevoie ca autoritățile guvernamentale să aplice politici prudente și să atingă țintele privind soldul structural, ceea ce va crea condiții pentru libera funcționare a stabilizatorilor automați. Toate țările ar trebui să își intensifice eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice.

În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media