Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi-President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 24 ta' Ottubru 2019

Sinjuri, hu pjaċir kbir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x'ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kienu preżenti wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis, u l-President li jmiss, is-Sinjura Lagarde.

Abbażi tal-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, iddeċidejna li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif kienu. Aħna issa nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospetti tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod ċar ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2% fil-perijodu ta’ tbassir tagħna, u konverġenza bħal din tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Kif iddeċidejna fl-aħħar laqgħa tagħna f’Settembru se nerġgħu nibdew ix-xiri nett taħt il-programm tagħna ta’ xiri ta’ assi (APP) b’ammont ta’ €20 biljun kull xahar mill-1 ta’ Novembru. Aħna nistennew li x-xiri jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex insaħħu l-impatt ta’ akkomodament tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Biħsiebna nibqgħu ninvestu mill-ġdid il-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perijodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju.

Il-Kunsill Governattiv tenna l-ħtieġa ta’ pożizzjoni ta’ akkomodament favorevoli ħafna tal-politika monetarja għal perijodu itwal ta’ żmien biex jingħata sostenn għall-pressjonijiet tal-inflazzjoni sottostanti u l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali fuq perijodu ta’ żmien medju. B’mod partikolari, l-indikazzjonijiet tal-Kunsill Governattiv għall-ġejjieni se jiżguraw li l-kundizzjonijiet finanzjarji jaġġustaw skont il-bidliet fil-prospetti tal-inflazzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-Kunsill Governattiv jibqa’ dejjem lest biex jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu, kif xieraq, biex l-inflazzjoni tersaq lejn l-għan tiegħu b’mod sostnut, skont l-impenn tiegħu għas-simetrija.

Id-dejta li qed tasal mill-aħħar laqgħa tal-Kunsill Governattiv kmieni f’Settembru tikkonferma l-valutazzjoni preċedenti tagħna ta’ dgħufija fit-tul fid-dinamika tat-tkabbir fiż-żona tal-euro, il-persistenza ta’ riskji prominenti ta’ tnaqqis u pressjonijiet inflazzjonarji baxxi ħafna. Fl-istess ħin, it-tkabbir kontinwu tal-impjiegi u ż-żieda fil-pagi għadhom jirfdu r-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro. Il-pakkett komprensiv tal-miżuri tal-politika li ddeċidejna dwaru fl-aħħar laqgħa tagħna jipprovdi stimolu monetarju sostanzjali, li għandu jikkontribwixxi għal aktar illaxkar fil-kundizzjonijiet tas-self għall-intrapriżi u l-individwi. Dan għandu jappoġġa l-espansjoni taż-żona tal-euro, l-akkumulazzjoni kontinwa tal-pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi u, b’hekk, il-konverġenza sostnuta tal-inflazzjoni mal-għan tagħna għall-inflazzjoni fuq żmien medju.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Fuq bażi trimestrali, it-tkabbir tal-PDG reali taż-żona tal-euro ġie kkonfermat fil-livell ta’ 0.2% fit-tieni trimestru tal-2019, wara tkabbir ta’ 0.4% fit-trimestru ta’ qabel. Id-dejta ekonomika u l-informazzjoni dwar l-istħarriġ li qed jaslu għadhom jindikaw tkabbir moderat iżda pożittiv fit-tieni trimestru ta’ din is-sena. Dan it-tnaqqis fit-tkabbir jirrifletti l-aktar id-dgħufija kontinwa fil-kummerċ internazzjonali f’ambjent ta’ inċertezzi globali persistenti, li għadhom qed jaffettwaw b’mod negattiv is-settur tal-manifattura taż-żona tal-euro u qed inaqqsu t-tkabbir tal-investiment.

Fl-istess ħin, is-setturi tas-servizzi u l-kostruzzjoni għadhom reżiljenti, minkejja li mmoderaw xi ftit. L-espansjoni taż-żona tal-euro hi sostnuta minn kondizzjonijiet favorevoli ta’ finanzjament, aktar tkabbir fl-impjiegi u fil-pagi, il-pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro kemxejn espansiva u t-tkabbir kontinwu – għalkemm xi ftit aktar kajman – fl-attività globali.

Ir-riskji għall-prospetti ta’ tkabbir fiż-żona tal-euro baqgħu jindikaw xejra ta’ tnaqqis. B’mod partikolari, dawn ir-riskji huma relatati mal-preżenza fit-tul ta’ inċertezzi marbuta ma’ fatturi ġeopolitiċi, żieda fil-protezzjoniżmu u vulnerabilitajiet fis-swieq emerġenti.

L-inflazzjoni HICP annwali taż-żona tal-euro naqset minn 1.0% f’Awwissu 2019 għal 0.8% f’Settembru, u dan jirrifletti inflazzjoni iżjed baxxa fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel. Abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, l-inflazzjoni ġenerali x’aktarx li tonqos xi ftit, qabel ma terġa’ togħla lejn l-aħħar tas-sena. Il-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti baqgħu ġeneralment fuq profil baxx u l-indikaturi tal-aspettattivi tal-inflazzjoni għadhom f’livelli baxxi. Waqt li l-pressjonijiet tal-ispiża tax-xogħol tqawwew fil-preżenza ta’ swieq tax-xogħol aktar stretti, il-momentum tat-tkabbir aktar dgħajjef qed idewwem it-trażmissjoni tagħhom għall-inflazzjoni. Fuq żmien medju l-inflazzjoni mistennija tiżdied, appoġġata mill-miżuri tal-politika monetarja tagħna, l-espansjoni ekonomika kontinwa u t-tkabbir robust fil-pagi.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) żdied għal 5.7% f’Awwissu 2019, minn 5.1% f’Lulju. Rati sostnuti ta’ tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ jirriflettu l-ħolqien kontinwu ta’ kreditu bankarju għas-settur privat u spejjeż baxxi ta’ opportunità biex wieħed iżomm M3. L-aggregat monetarju ristrett M1 għadu l-kontributur ewlieni għat-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ fuq in-naħa tal-komponenti.

It-tkabbir fis-self lill-intrapriżi u l-individwi baqa’ solidu, u qed igawdi mit-trażmissjoni kontinwa tal-pożizzjoni favorevoli tal-politika monetarja tagħna għar-rati tas-self bankarju. Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet għal 4.3% f'Awwissu minn 4.0% f'Lulju 2019, waqt li r-rata annwali tat-tkabbir fis-self lill-individwi baqgħet kif kienet fil-livell ta' 3.4% f’Awwissu. L-istħarriġ dwar is-self bankarju taż-żona tal-euro għat-tielet trimestru tal-2019 jindika xi ftit illaxkar fl-istandards tal-kreditu u żieda fid-domanda għal self lill-individwi, waqt li d-domanda għal self lill-intrapriżi baqgħet ġeneralment stabbli. Il-pożizzjoni ta’ akkomodament tal-politika monetarja tagħna se tgħin biex tissalvagwardja l-kundizzjonijiet favorevoli tas-self bankarju u se tibqa’ tappoġġa l-aċċess għall-finanzjament, b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza kontinwa u sostnuta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta’ tkabbir fuq żmien itwal, tiġi appoġġata d-domanda aggregata ta’ bħalissa u jitnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta’ politika strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li tiżdied b’mod sostanzjali biex issaħħaħ il-produttività u l-potenzjal tat-tkabbir taż-żona tal-euro, tnaqqas il-qgħad strutturali u żżid ir-reżiljenza. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-2019 għall-pajjiżi għandhom iservu bħala s-sinjal rilevanti.

Dwar il-politika fiskali, il-pożizzjoni fiskali kemxejn espansiva fiż-żona tal-euro bħalissa qed tipprovdi xi ftit appoġġ għall-attività ekonomika. Minħabba l-prospetti ekonomiċi li qed jiddgħajfu u l-prominenza kontinwa ta’ riskji negattivi, il-gvernijiet b’potenzjal fiskali għandhom jaġixxu b’mod effettiv u f’waqtu. F’pajjiżi fejn id-dejn pubbliku hu għoli, il-gvernijiet għandhom isegwu politika prudenti u jilħqu għanijiet ta’ bilanċ strutturali, li għandhom joħolqu l-kundizzjonijiet biex l-istabbilizzaturi awtomatiċi joperaw bla xkiel. Il-pajjiżi kollha għandhom isaħħu l-isforzi tagħhom biex jiksbu kompożizzjoni ta’ finanzi pubbliċi aktar favorevoli għat-tkabbir.

Bl-istess mod, l-implimentazzjoni trasparenti u konsistenti tal-qafas ta’ governanza fiskali u ekonomika tal-Unjoni Ewropea tul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha tibqa’ essenzjali biex issaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro. It-tisħiħ tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijoritarju. Il-Kunsill Governattiv jilqa’ b’sodisfazzjon ix-xogħol li qed isir u jħeġġeġ iktar passi speċifiċi u deċiżivi biex jiġu konklużi l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja