Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 20 iulie 2017

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în ritmul lunar actual de 60 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Achizițiile nete sunt efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Măsurile noastre de politică monetară au continuat să asigure condițiile de finanțare foarte avantajoase care sunt necesare pentru înregistrarea în continuare de progrese în direcția unei convergențe susținute a ratelor inflației la niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Datele noi confirmă, pentru zona euro, consolidarea în continuare a expansiunii economice, care s-a extins atât la nivelul sectoarelor, cât și al regiunilor. Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice este, în linii mari, echilibrată.

Deși expansiunea economică actuală oferă încredere în faptul că inflația va evolua treptat către niveluri compatibile cu obiectivul nostru privind inflația, aceasta încă nu s-a concretizat într-o dinamică mai alertă a inflației. Inflația totală este frânată de evoluția modestă a prețurilor produselor energetice. Totodată, măsurile inflației de bază se mențin, în ansamblu, la niveluri scăzute. Prin urmare, este încă necesar un grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru acumularea progresivă de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea evoluției inflației totale pe termen mediu. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2017, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,6% față de intervalul precedent, după avansul de 0,5% consemnat în trimestrul IV 2016. Datele noi, îndeosebi rezultatele sondajelor, continuă să indice o creștere economică solidă și generalizată în perioada următoare. Transmisia măsurilor noastre de politică monetară sprijină cererea internă și a facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare. Redresarea investițiilor continuă să beneficieze de condițiile foarte favorabile de finanțare și de ameliorarea rentabilității companiilor. Consumul privat este susținut de creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, și de sporirea avuției populației. De asemenea, redresarea globală ar trebuie să sprijine tot mai mult schimburile comerciale și exporturile în afara zonei euro. Totuși, perspectivele creșterii economice sunt în continuare afectate de ritmul lent de implementare a reformelor structurale, îndeosebi pe piața bunurilor și serviciilor, și de ajustările bilanțiere încă necesare în unele sectoare, în pofida ameliorărilor în curs.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este, în linii mari, echilibrată. Pe de o parte, dinamica ciclică pozitivă actuală sporește șansele înregistrării unei expansiuni economice peste așteptări. Pe de altă parte, încă se manifestă riscuri în sensul unui nivel mai redus al acesteia, care se referă cu precădere la factori globali.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,3% în luna iunie, în scădere ușoară de la 1,4% în mai, în principal ca urmare a dinamicii mai scăzute a prețurilor produselor energetice. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă menținerea inflației totale în jurul nivelurilor actuale în lunile următoare. În același timp, măsurile inflației de bază se mențin scăzute și încă nu prezintă indicii convingătoare de intensificare, dat fiind că presiunile din surse interne asupra costurilor, inclusiv dinamica câștigurilor salariale, sunt încă reduse. Se anticipează doar o creștere graduală pe termen mediu a inflației de bază în zona euro, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de diminuarea progresivă corespunzătoare a deficitului de cerere din economie.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 5,0% în luna mai 2017, față de 4,9% în aprilie. Similar lunilor precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,3% în mai 2017, nivel nemodificat față de luna aprilie.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a menținut stabil la 2,4% în luna mai 2017, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației a crescut la 2,6%, față de 2,4% în aprilie. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul II 2017 indică relaxarea în continuare a standardelor de creditare pentru împrumuturile acordate întreprinderilor și cele acordate populației pentru achiziția de locuințe, precum și faptul că dinamica împrumuturilor continuă să fie sprijinită de majorarea cererii. Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea menținerii unui grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru a asigura revenirea susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție substanțială din partea politicilor din alte domenii la consolidarea potențialului de creștere pe termen mai lung și la reducerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării creșterii productivității. Cu privire la politicile fiscale, intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne esențială pentru consolidarea rezilienței economiei zonei euro.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media