Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.706 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 348.863 2.489
  2.1 Terjatve do MDS 79.988 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.875 2.488
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 22.805 −1.201
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.729 −1.866
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.729 −1.866
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 617.686 761
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.163 767
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 615.515 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 8 −6
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 46.070 −3.021
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.879.824 5.299
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.680.011 5.287
  7.2 Drugi vrednostni papirji 199.812 12
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 280.227 −436
Skupaj sredstva 4.704.239 2.025
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.285.963 5.518
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.883.650 −26.375
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.599.544 −62.155
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 284.106 35.780
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.095 −1.816
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 397.535 13.593
  5.1 Sektor država 271.425 13.275
  5.2 Druge obveznosti 126.110 318
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 195.513 14.802
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.871 −1.285
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.765 −305
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.765 −305
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 288.284 −2.108
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 107.557 0
Skupaj obveznosti 4.704.239 2.025
Annexes
17 March 2020