SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

13. marts 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.706 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 348.863 2.489
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.988 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.875 2.488
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 22.805 −1.201
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.729 −1.866
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.729 −1.866
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 617.686 761
  5.1 Primære markedsoperationer 2.163 767
  5.2 Langfristede markedsoperationer 615.515 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 8 −6
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 46.070 −3.021
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.879.824 5.299
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.680.011 5.287
  7.2 Andre værdipapirer 199.812 12
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.330 0
9 Andre aktiver 280.227 −436
Aktiver i alt 4.704.239 2.025
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.285.963 5.518
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.883.650 −26.375
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.599.544 −62.155
  2.2 Indlånsfacilitet 284.106 35.780
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.095 −1.816
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 397.535 13.593
  5.1 Offentlig forvaltning og service 271.425 13.275
  5.2 Andre forpligtelser 126.110 318
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 195.513 14.802
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.871 −1.285
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.765 −305
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.765 −305
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 288.284 −2.108
11 Revalueringskonti 466.635 0
12 Kapital og reserver 107.557 0
Passiver i alt 4.704.239 2.025
17 March 2020
Commentary