Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

13. märts 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 706 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 348 863 2 489
  2.1 Nõuded IMFi vastu 79 988 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 875 2 488
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 805 −1 201
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 729 −1 866
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 729 −1 866
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 617 686 761
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 163 767
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 615 515 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 8 −6
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 46 070 −3 021
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 879 824 5 299
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 680 011 5 287
  7.2 Muud väärtpaberid 199 812 12
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 330 0
9 Muud varad 280 227 −436
Varad kokku 4 704 239 2 025
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 285 963 5 518
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 883 650 −26 375
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 599 544 −62 155
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 284 106 35 780
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 095 −1 816
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 397 535 13 593
  5.1 Valitsussektor 271 425 13 275
  5.2 Muud kohustused 126 110 318
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 195 513 14 802
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 871 −1 285
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 765 −305
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 765 −305
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 288 284 −2 108
11 Ümberhindluskontod 466 635 0
12 Kapital ja reservid 107 557 0
Kohustused kokku 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary