Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

13. ožujka 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 706 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 348 863 2 489
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 79 988 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 875 2 488
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 805 −1 201
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 729 −1 866
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 729 −1 866
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 617 686 761
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 163 767
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 615 515 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 8 −6
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 46 070 −3 021
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 879 824 5 299
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 680 011 5 287
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 199 812 12
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 330 0
9 Ostala imovina 280 227 −436
Ukupno imovina 4 704 239 2 025
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 285 963 5 518
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 883 650 −26 375
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 599 544 −62 155
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 284 106 35 780
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 095 −1 816
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 397 535 13 593
  5.1 Opća država 271 425 13 275
  5.2 Ostale obveze 126 110 318
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 195 513 14 802
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 871 −1 285
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 765 −305
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 765 −305
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 288 284 −2 108
11 Računi revalorizacije 466 635 0
12 Kapital i pričuve 107 557 0
Ukupno obveze 4 704 239 2 025
Annexes
17 March 2020