Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

13 martie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 706 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 348 863 2 489
  2.1 Creanțe asupra FMI 79 988 2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 875 2 488
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 22 805 −1 201
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 729 −1 866
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 729 −1 866
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 617 686 761
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 163 767
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 615 515 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 8 −6
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 46 070 −3 021
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 879 824 5 299
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 680 011 5 287
  7.2 Alte titluri de valoare 199 812 12
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 330 0
9 Alte active 280 227 −436
Total active 4 704 239 2 025
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 285 963 5 518
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 883 650 −26 375
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 599 544 −62 155
  2.2 Facilitatea de depozit 284 106 35 780
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 095 −1 816
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 397 535 13 593
  5.1 Administrație publică 271 425 13 275
  5.2 Alte pasive 126 110 318
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 195 513 14 802
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 871 −1 285
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 765 −305
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 765 −305
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 288 284 −2 108
11 Conturi de reevaluare 466 635 0
12 Capital și rezerve 107 557 0
Total pasive 4 704 239 2 025
Annexes
17 March 2020