Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 03 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 706 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 348 863 2 489
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 988 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 875 2 488
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 805 −1 201
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 729 −1 866
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 729 −1 866
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 617 686 761
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 163 767
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 615 515 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 8 −6
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 070 −3 021
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 879 824 5 299
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 680 011 5 287
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 199 812 12
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 280 227 −436
Visas turtas 4 704 239 2 025
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 285 963 5 518
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 883 650 −26 375
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 599 544 −62 155
  2.2 Indėlių galimybė 284 106 35 780
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 095 −1 816
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 397 535 13 593
  5.1 Valdžiai 271 425 13 275
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 110 318
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 195 513 14 802
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 871 −1 285
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 765 −305
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 765 −305
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 288 284 −2 108
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 557 0
Visi įsipareigojimai 4 704 239 2 025
Annexes
17 March 2020