Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

13.3.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 706 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 348 863 2 489
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 79 988 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 875 2 488
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 805 −1 201
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 729 −1 866
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 729 −1 866
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 617 686 761
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 163 767
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 615 515 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 8 −6
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 46 070 −3 021
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 879 824 5 299
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 680 011 5 287
  7.2 Muut arvopaperit 199 812 12
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 330 0
9 Muut saamiset 280 227 −436
Vastaavaa yhteensä 4 704 239 2 025
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 285 963 5 518
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 883 650 −26 375
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 599 544 −62 155
  2.2 Talletusmahdollisuus 284 106 35 780
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 095 −1 816
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 397 535 13 593
  5.1 Julkisyhteisöt 271 425 13 275
  5.2 Muut 126 110 318
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 195 513 14 802
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 871 −1 285
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 765 −305
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 765 −305
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 288 284 −2 108
11 Arvonmuutostilit 466 635 0
12 Pääoma ja rahastot 107 557 0
Vastattavaa yhteensä 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary