Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

13. marca 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 706 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 348 863 2 489
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 988 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 875 2 488
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 805 −1 201
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 729 −1 866
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 729 −1 866
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 617 686 761
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 163 767
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 615 515 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 8 −6
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 070 −3 021
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 879 824 5 299
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 680 011 5 287
  7.2 Ostatné cenné papiere 199 812 12
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 330 0
9 Ostatné aktíva 280 227 −436
Aktíva spolu 4 704 239 2 025
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 285 963 5 518
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 883 650 −26 375
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 599 544 −62 155
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 284 106 35 780
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 095 −1 816
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 397 535 13 593
  5.1 Verejná správa 271 425 13 275
  5.2 Ostatné záväzky 126 110 318
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 195 513 14 802
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 871 −1 285
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 765 −305
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 765 −305
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 288 284 −2 108
11 Účty precenenia 466 635 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 557 0
Pasíva spolu 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary