Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. szeptember 30.

2011. október 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. szeptember 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 56,8 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 13,2 milliárd euróval, 191,1 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referenciaidőszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. szeptember 29. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 336,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,9 milliárd euróval, 857,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,8 milliárd euróval csökkent, 51,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 34,1 milliárd euróval csökkent, 230,6 milliárd euróra. 2011. szeptember 28-án, szerdán lejárt egy 201,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 208,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 152,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 156,5 milliárd euro értékben. 2011. szeptember 29-én, csütörtökön lejárt egy 132,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 140,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 199,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 150,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4 milliárd euróval 219,9 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány, valamint a negyedév végi kiigazítás állt. Ezért a 2011. szeptember 30-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 160,7 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,7 milliárd euróval 204,9 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2011. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1206,399 EUR/finom uncia

USD: 1,3503 USD/EUR

JPY: 103,79 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1564 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 420 005 0 56 756
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 226 522 −155 13 659
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 402 −7 3 308
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 120 −149 10 351
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 327 1 370 2 385
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 694 −991 48
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 694 −991 48
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 588 786 17 492 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 208 349 7 200 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 378 935 9 299 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 414 939 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 88 54 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 52 322 2 168 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 556 662 3 601 938
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 219 941 3 756 280
7.2 Egyéb értékpapírok 336 721 −155 658
8 Euróban denominált államadósság 33 965 0 16
9 Egyéb eszközök 355 289 4 192 7 017
Eszközök összesen 2 288 571 27 677 80 819
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 857 372 4 882 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 563 015 32 985 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 204 871 −18 654 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 199 639 48 988 0
2.3 Lekötött betétek 156 500 4 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 004 −1 349 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 298 −1 264 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 59 740 −4 665 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 51 646 −4 796 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 094 131 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 50 036 −6 725 413
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 476 −3 149
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 802 765 787
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 802 765 787
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0 2 316
10 Egyéb kötelezettségek 219 590 1 702 10 536
11 Átértékelési számlák 383 276 0 66 619
12 Saját tőke 81 481 0 0
Források összesen 2 288 571 27 677 80 819

Médiakapcsolatok