Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. július 1.

2011. július 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. július 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 12,6 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,6 milliárd euróval csökkent, 176,6 milliárd euróra. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referenciaidőszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 6 milliárd euróval 350,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,7 milliárd euróval, 849,2 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 22 milliárd euróval csökkent, 71,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 55,9 milliárd euróval csökkent, 354,5 milliárd euróra. 2011. június 29-én, szerdán lejárt egy 186,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 141,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2011. június 30-án, csütörtökön lejárt egy 129,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 132,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,5 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 24,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 13,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 134,3 milliárd euróra emelkedett, aminek oka elsősorban a negyedévvégi kiigazítás volt. Így a 2011. július 1-jével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,2 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,1 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 37,2 milliárd euróval 216,2 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2011. július 1-jén a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1 043,382 EUR/finom uncia

USD: 1,4453 JPY/EUR

JPY: 116,25 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1067 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 251 0 12 581
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 216 010 −632 −1 055
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 282 24 −622
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 728 −656 −433
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 257 −415 −47
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 499 −225 38
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 499 −225 38
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 455 154 −42 369 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 141 461 −45 482 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 313 163 2 861 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 504 291 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 26 −39 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 45 165 4 214 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 485 011 6 610 −419
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 350 −8 236
7.2 Egyéb értékpapírok 350 661 6 618 −655
8 Euróban denominált államadósság 33 993 −470 −58
9 Egyéb eszközök 302 244 −5 915 571
Eszközök összesen 1 944 583 −39 202 11 611
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 849 165 5 725 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 316 912 −23 713 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 216 212 −37 206 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 24 902 11 713 0
2.3 Lekötött betétek 74 000 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 798 1 780 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 086 2 307 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 79 476 −21 927 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 71 776 −21 961 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 701 34 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 317 −1 683 −5
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 890 −603 −26
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 593 −296 −167
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 593 −296 −167
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0 −441
10 Egyéb kötelezettségek 196 838 988 1 484
11 Átértékelési számlák 316 656 0 10 766
12 Saját tőke 81 479 0 0
Források összesen 1 944 583 −39 202 11 611
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok