Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.7.2011

6.7.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.7.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 12,6 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 176,6 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujaksolla.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 6 miljardilla eurolla 350,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,7 miljardilla eurolla 849,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 22 miljardilla eurolla 71,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 55,9 miljardilla eurolla 354,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.6.2011 erääntyi 186,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 141,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 74 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 30.6.2011 erääntyi 129,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 132,2 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 24,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 13,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 134,3 miljardiin euroon pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 1.7.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,1 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 37,2 miljardilla eurolla 216,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 1.7.2011 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 043,382 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4453

Japanin jeni / euro: 116,25

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1067 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 363 251 0 12 581
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 216 010 −632 −1 055
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 282 24 −622
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 728 −656 −433
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 257 −415 −47
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 499 −225 38
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 499 −225 38
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 455 154 −42 369 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 141 461 −45 482 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 313 163 2 861 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 504 291 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 26 −39 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 165 4 214 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 485 011 6 610 −419
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 350 −8 236
7.2 Muut arvopaperit 350 661 6 618 −655
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 993 −470 −58
9 Muut saamiset 302 244 −5 915 571
Vastaavaa yhteensä 1 944 583 −39 202 11 611
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 849 165 5 725 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 316 912 −23 713 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 216 212 −37 206 0
2.2 Talletusmahdollisuus 24 902 11 713 0
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 798 1 780 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 086 2 307 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 79 476 −21 927 0
5.1 Julkisyhteisöt 71 776 −21 961 0
5.2 Muut 7 701 34 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 317 −1 683 −5
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 890 −603 −26
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 593 −296 −167
8.1 Talletukset ja muut velat 9 593 −296 −167
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0 −441
10 Muut velat 196 838 988 1 484
11 Arvonmuutostilit 316 656 0 10 766
12 Pääoma ja rahastot 81 479 0 0
Vastattavaa yhteensä 1 944 583 −39 202 11 611
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle