Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. július 4.

2008. július 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. július 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 333 millió eurós csökkenésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak, valamint az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,9 milliárd euróval, 166 milliárd euróra csökkent. A csökkenés nagyrészt a követelések és kötelezettségek negyedéves átértékelésének hatására történt, míg az eurorendszer központi bankjai által a vizsgált időszakban végrehajtott ügyfél- és portfólióügyletek 0,1 milliárd eurós csökkenést eredményeztek. 2008. július 3-án, csütörtökön lejárt 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 25 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állományának értéke (eszközoldal, 7. tétel) 2,1 milliárd euróval csökkent, 112,6 milliárd euróra, amelyből 1,8 milliárd euro csökkenés az átértékelésekből adódott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,5 milliárd euróval nőtt, 683,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,5 milliárd euróval csökkent, 59,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 53,1 milliárd euróval csökkent, 429,2 milliárd euróra. 2008. július 2-án, szerdán lejárt egy 208 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 154,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételének értéke 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1) 47,5 milliárd euróval 179,1 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2008. június 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany:  591,696 EUR/finom uncia

USD: 1,5764 USD/EUR

JPY: 166,44 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0354 EUR/SDR

Kiegészítő megjegyzések

Amint az a 2008. április 22-i sajtóközleményből kitűnt, az eurorendszer egyik központi bankjának a benne tapasztalt rendkívüli körülmények miatt nem állt módjában mérlegkimutatást készítenie az eurorendszer 2008. február 29. és 2008. április 11. közötti összevont heti pénzügyi kimutatásaihoz. Mivel az eurorendszer érintett központi bankjának adatai nem álltak rendelkezésre, az eurorendszer adott időszakban közzétett összevont heti pénzügyi kimutatásai és az Európai Központi Bank Statisztikai Adattára egy ideig nem tartalmazta az összes adatot. A Statisztikai Adattár ma már az eurorendszer szóban forgó központi bankjának összes adatát is tartalmazza. Tájékoztatásul közöljük, hogy a Statisztikai Adattár a következő linken érhető el: http://www.ecb.europa.eu

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 020 −61 −272
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 137 606 3 942 −1 606
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 297 −1 −48
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 309 3 943 −1 558
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 267 −799 −217
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 130 469 −25
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 130 469 −25
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 429 499 −53 507 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 154 500 −53 501 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 274 995 −9 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 4 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 886 −837 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 112 619 −318 −1 771
8 Euróban denominált államadósság 37 461 −515 −26
9 Egyéb eszközök 377 404 −941 −1 334
Eszközök összesen 1 404 892 −52 567 −5 251
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 683 943 6 502 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 179 335 −47 873 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 055 −47 473 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 271 −403 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 9 3 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 270 64 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 66 893 −14 511 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 881 −14 519 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 012 8 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 77 669 199 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 765 −1 222 −11
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 20 017 4 449 −7
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 20 017 4 449 −7
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0 −28
10 Egyéb kötelezettségek 145 848 −171 −1 338
11 Átértékelési számlák 152 364 0 −3 867
12 Saját tőke 71 668 −4 0
Források összesen 1 404 892 −52 567 −5 251

Médiakapcsolatok