Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Ιουλίου 2008

9 Ιουλίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Ιουλίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 333 εκατ. ευρώ αντανακλούσε κυρίως τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,9 δισεκ. ευρώ σε 166 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ οι συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο επέφεραν μείωση κατά 0,1 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008 έληξε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 25 δισεκ. δολαρίων, και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 25 δισεκ. δολαρίων με διάρκεια 28 ημερών. Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε 112,6 δισεκ. ευρώ. Η μείωση λόγω αναπροσαρμογής αντιστοιχεί σε 1,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 6,5 δισεκ. ευρώ σε 683,9 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 14,5 δισεκ. ευρώ σε 59,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 53,1 δισεκ. ευρώ σε 429,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 208 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 154,5 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 47,5 δισεκ. ευρώ σε 179,1 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 30 Ιουνίου 2008 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 591,696 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,5764 USD προς 1 EUR

166,44 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,0354 EUR ανά ΕΤΔ.

Παρατηρήσεις

Όπως επισημάνθηκε στο δελτίο Τύπου της 22ας Απριλίου 2008, έκτακτα γεγονότα που σημειώθηκαν σε μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος την εμπόδισαν να καταρτίσει τη λογιστική της κατάσταση για την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος μεταξύ της 29ης Φεβρουαρίου και της 11ης Απριλίου 2008. Η μη διαθεσιμότητα στοιχείων από την εν λόγω κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος είχε σαν αποτέλεσμα τη δημοσίευση ελλιπών στοιχείων στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος εκείνης της περιόδου και στη βάση δεδομένων Statistical Data Warehouse της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εν λόγω βάση

δεδομένων πλέον περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία από την ανωτέρω κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος. Η βάση δεδομένων Statistical Data Warehouse βρίσκεται στη διεύθυνση http://sdw.ecb.europa.eu/.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.020 −61 −272
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 137.606 3.942 −1.606
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.297 −1 −48
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 128.309 3.943 −1.558
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 55.267 −799 −217
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.130 469 −25
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.130 469 −25
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 429.499 −53.507 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 154.500 −53.501 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 274.995 −9 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 4 4 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −1 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.886 −837 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 112.619 −318 −1.771
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.461 −515 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 377.404 −941 −1.334
Σύνολο ενεργητικού 1.404.892 −52.567 −5.251
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 683.943 6.502 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 179.335 −47.873 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 179.055 −47.473 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 271 −403 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 9 3 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 270 64 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 66.893 −14.511 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 59.881 −14.519 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.012 8 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 77.669 199 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.765 −1.222 −11
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.017 4.449 −7
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 20.017 4.449 −7
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.120 0 −28
10 Λοιπές υποχρεώσεις 145.848 −171 −1.338
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 152.364 0 −3.867
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.668 −4 0
Σύνολο παθητικού 1.404.892 −52.567 −5.251

Εκπρόσωποι Τύπου