Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. birželio 13 d.

2008 m. birželio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. birželio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 113 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl dar vieno Eurosistemos centrinio banko išleistos proginių auksinių monetų emisijos.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 167,4 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 115,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 675 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 58,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28 mlrd. eurų – iki 466 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. birželio 11 d., baigėsi 153 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 191 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. birželio 12 d., baigėsi papildomos 60 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (taip pat beveik kaip praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 30,8 mlrd. eurų – iki 225,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 402 −113
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 683 −521
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 353 −74
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 330 −447
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 502 202
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 788 −289
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 788 −289
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 466 035 28 005
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 191 001 38 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 275 026 −10 001
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 353 −1 043
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 115 223 280
8 Valdžios skola eurais 38 007 0
9 Kitas turtas 377 619 8 345
Visas turtas 1 442 612 34 866
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 675 044 −514
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 225 932 30 786
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 225 868 30 799
2.2 Indėlių galimybė 54 −16
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 148 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 823 −673
5.1 Valdžiai 58 764 −823
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 059 150
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 882 4 534
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 600 −796
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 057 470
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 057 470
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 147 072 1 064
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 675 3
Visi įsipareigojimai 1 442 612 34 866
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai