Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. június 13.

2008. június 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. június 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 113 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank aranyemlékérme-kibocsátása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 167,4 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 115,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval csökkent, 675 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,8 milliárd euróval csökkent, 58,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 28 milliárd euróval emelkedett, 466 milliárd euróra. 2008. június 11-én, szerdán lejárt egy 153 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 191 milliárd euro értékben. 2008. június 12-én, csütörtökön lejárt egy pótlólagos, 60 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételérnek értéke 0,1 milliárd euro volt (szintén az előző hetivel megközelítőleg azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,8 milliárd euróval nőtt, 225,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 402 −113
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 683 −521
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 353 −74
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 330 −447
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 502 202
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 788 −289
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 788 −289
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 466 035 28 005
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 191 001 38 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 275 026 −10 001
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 353 −1 043
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 115 223 280
8 Euróban denominált államadósság 38 007 0
9 Egyéb eszközök 377 619 8 345
Eszközök összesen 1 442 612 34 866
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 675 044 −514
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 225 932 30 786
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 225 868 30 799
2.2 Betéti rendelkezésre állás 54 −16
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 148 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 823 −673
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 58 764 −823
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 059 150
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 882 4 534
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 600 −796
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 057 470
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 057 470
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 147 072 1 064
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 675 3
Források összesen 1 442 612 34 866

Médiakapcsolatok