European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.6.2008

17.6.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.6.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 113 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin laskettua liikkeeseen kultaisen juhlarahan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 167,4 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 115,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 675 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,8 miljardilla eurolla 58,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 28 miljardilla eurolla 466 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.6.2008 erääntyi 153 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 191 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 12.6.2008 erääntyi 60 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 30,8 miljardilla eurolla 225,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 402 −113
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 683 −521
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 353 −74
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 330 −447
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 502 202
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 788 −289
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 788 −289
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 466 035 28 005
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 191 001 38 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 275 026 −10 001
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 353 −1 043
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 115 223 280
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 007 0
9 Muut saamiset 377 619 8 345
Vastaavaa yhteensä 1 442 612 34 866
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 675 044 −514
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 225 932 30 786
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 225 868 30 799
2.2 Talletusmahdollisuus 54 −16
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 148 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 823 −673
5.1 Julkisyhteisöt 58 764 −823
5.2 Muut 7 059 150
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 882 4 534
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 600 −796
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 057 470
8.1 Talletukset ja muut velat 17 057 470
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 147 072 1 064
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 675 3
Vastattavaa yhteensä 1 442 612 34 866
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle