European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 13. červnu 2008

17. června 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. června 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 113 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a vydání pamětních zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky nezměněn na úrovni 167,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 115,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,5 mld. EUR na 675 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,8 mld. EUR na 58,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 28 mld. EUR na 466 mld. EUR. Ve středu 11. června 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 153 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 191 mld. EUR. Ve čtvrtek 12. června 2008 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 60 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (také obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,8 mld. EUR na 225,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 402 −113
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 683 −521
2.1 Pohledávky za MMF 9 353 −74
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 330 −447
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 502 202
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 788 −289
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 788 −289
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 466 035 28 005
5.1 Hlavní refinanční operace 191 001 38 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 275 026 −10 001
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 353 −1 043
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 115 223 280
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 007 0
9 Ostatní aktiva 377 619 8 345
Aktiva celkem 1 442 612 34 866
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 675 044 −514
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 225 932 30 786
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 225 868 30 799
2.2 Vkladová facilita 54 −16
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 148 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 823 −673
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 58 764 −823
5.2 Ostatní závazky 7 059 150
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 882 4 534
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 600 −796
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 057 470
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 057 470
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 147 072 1 064
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 675 3
Pasiva celkem 1 442 612 34 866
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média