European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. juuni 2008

17. juuni 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. juunil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 113 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja kullast mälestusmüntide emiteerimine veel ühe eurosüsteemi keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 167,4 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 115,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 675 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,8 miljardi euro võrra 58,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 28 miljardi euro võrra 466 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. juunil 2008 möödus 153 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 191 miljardit eurot. Neljapäeval, 12. juunil 2008 möödus 60 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,8 miljardi euro võrra 225,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 402 −113
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 683 −521
2.1 Nõuded RVFle 9 353 −74
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 330 −447
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 502 202
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 788 −289
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 788 −289
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 466 035 28 005
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 191 001 38 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 275 026 −10 001
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 353 −1 043
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 115 223 280
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 007 0
9 Muud varad 377 619 8 345
Varad kokku 1 442 612 34 866
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 675 044 −514
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 225 932 30 786
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 225 868 30 799
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 54 −16
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 148 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 823 −673
5.1 Valitsussektor 58 764 −823
5.2 Muud kohustused 7 059 150
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 882 4 534
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 600 −796
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 057 470
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 057 470
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 147 072 1 064
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 675 3
Kohustused kokku 1 442 612 34 866
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid