European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2006 m. vasario 24 d.

2006 m. vasario 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2006 m. vasario 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 75 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 161,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 94 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 550,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19 mlrd. eurų – iki 67 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,6 mlrd. eurų – iki 417,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2006 m. vasario 22 d., baigėsi 295 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 308 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2006 m. vasario 23 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 40 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 159,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 163 489 −75
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 251 1 090
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 12 513 −28
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 738 1 118
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 572 −585
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 422 520
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 422 520
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 418 436 23 228
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 308 001 13 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 110 018 10 001
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 417 229
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 914 −106
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 039 −296
8 Valdžios skola eurais 40 598 1
9 Kitas turtas 153 011 −378
Visas turtas 1 062 732 23 399
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 550 206 851
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 159 766 3 164
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 159 151 2 565
2.2 Indėlių galimybė 615 602
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 74 476 18 937
5.1 Valdžiai 67 032 18 998
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 444 −61
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 13 162 519
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 228 0
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 190 277
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 190 277
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 920 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 535 −378
11 Perkainojimo sąskaitos 119 113 0
12 Kapitalas ir rezervai 61 978 29
Visi įsipareigojimai 1 062 732 23 399
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai