European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.2.2006

28.2.2006

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.2.2006 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 75 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään muun eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 161,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 94 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 550,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 19 miljardilla eurolla 67 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 22,6 miljardilla eurolla 417,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.2.2006 erääntyi 295 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 308 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 23.2.2006 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 40 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,6 miljardilla eurolla 159,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 163 489 −75
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 251 1 090
2.1 Saamiset IMF:ltä 12 513 −28
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 738 1 118
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 572 −585
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 422 520
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 422 520
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 418 436 23 228
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 308 001 13 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 110 018 10 001
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 417 229
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 914 −106
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 039 −296
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 598 1
9 Muut saamiset 153 011 −378
Vastaavaa yhteensä 1 062 732 23 399
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 550 206 851
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 159 766 3 164
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 159 151 2 565
2.2 Talletusmahdollisuus 615 602
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 74 476 18 937
5.1 Julkisyhteisöt 67 032 18 998
5.2 Muut 7 444 −61
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 162 519
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 228 0
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 190 277
8.1 Talletukset ja muut velat 10 190 277
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 920 0
10 Muut velat 67 535 −378
11 Arvonmuutostilit 119 113 0
12 Pääoma ja rahastot 61 978 29
Vastattavaa yhteensä 1 062 732 23 399
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle