European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénztügyi kimutatása, 2006. február 24.

2006. február 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2006. február 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 75 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, továbbá egy másik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérme-vásárlás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 161,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval csökkent, 94 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval nőtt, 550,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 19 milliárd euróval nőtt, 67 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 22,6 milliárd euróval emelkedett, 417,8 milliárd euróra. 2006. február 22-én, szerdán lejárt egy 295 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 308 milliárd euro értékben. 2006. február 23-án, csütörtökön lejárt egy 30 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 40 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti gyakorlatilag zérus értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,6 milliárd euróval nőtt, 159,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 163 489 −75
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 251 1 090
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 12 513 −28
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 738 1 118
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 572 −585
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 11 422 520
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 11 422 520
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 418 436 23 228
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 308 001 13 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 110 018 10 001
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 417 229
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 914 −106
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 039 −296
8 Euróban denominált államadósság 40 598 1
9 Egyéb eszközök 153 011 −378
Eszközök összesen 1 062 732 23 399
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 550 206 851
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 159 766 3 164
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 159 151 2 565
2.2 Betéti rendelkezésre állás 615 602
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 158 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 74 476 18 937
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 032 18 998
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 444 −61
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 13 162 519
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 228 0
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 190 277
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 190 277
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 920 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 535 −378
11 Átértékelési számlák 119 113 0
12 Saját tőke 61 978 29
Források összesen 1 062 732 23 399
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok