European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. veebruar 2006

28. veebruar 2006

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. veebruaril 2006 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 75 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja veel ühe eurosüsteemide keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 161,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 94 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,9 miljardi euro võrra 550,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 19 miljardi euro võrra 67 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 22,6 miljardi euro võrra 417,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. veebruaril 2006 möödus 295 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 308 miljardit eurot. Neljapäeval, 23. veebruaril 2006 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 40 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,6 miljardi euro võrra 159,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 163 489 −75
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 251 1 090
2.1 Nõuded RVFle 12 513 −28
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 738 1 118
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 572 −585
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 11 422 520
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 422 520
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 418 436 23 228
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 308 001 13 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 110 018 10 001
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 417 229
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 914 −106
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 039 −296
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 598 1
9 Muud varad 153 011 −378
Varad kokku 1 062 732 23 399
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 550 206 851
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 159 766 3 164
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 159 151 2 565
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 615 602
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 74 476 18 937
5.1 Valitsussektor 67 032 18 998
5.2 Muud kohustused 7 444 −61
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 13 162 519
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 228 0
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 190 277
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 190 277
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 920 0
10 Muud kohustused 67 535 −378
11 Ümberhindluskontod 119 113 0
12 Kapital ja reservid 61 978 29
Kohustused kokku 1 062 732 23 399
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid