Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

14 decembrie 2023

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Deși inflația s-a redus în ultimele luni, este probabil ca aceasta să înregistreze din nou o intensificare temporară pe termen scurt. Potrivit celor mai recente proiecții pentru zona euro ale experților Eurosistemului, inflația va consemna o scădere graduală în cursul anului viitor, urmând să se apropie de ținta de 2% a Consiliului guvernatorilor în 2025. În ansamblu, experții anticipează că rata inflației totale se va situa, în medie, la 5,4% în anul 2023, la 2,7% în 2024, la 2,1% în 2025 și la 1,9% în 2026. Comparativ cu proiecțiile experților din luna septembrie, aceste niveluri reprezintă o revizuire în sens descendent pentru 2023 și, în special, pentru 2024.

Inflația de bază s-a diminuat în continuare, dar presiunile inflaționiste interne rămân ridicate, în principal pe seama dinamicii robuste a costurilor unitare cu forța de muncă. Experții Eurosistemului estimează că inflația exclusiv produse energetice și alimente se va situa, în medie, la 5,0% în anul 2023, la 2,7% în 2024, la 2,3% în 2025 și la 2,1% în 2026.

Majorările anterioare ale ratelor dobânzilor continuă să se transmită de o manieră solidă la nivelul economiei. Condițiile mai restrictive de finanțare frânează cererea, ceea ce contribuie la reducerea inflației. Experții Eurosistemului anticipează menținerea creșterii economice la niveluri modeste pe termen scurt. Ulterior, se previzionează o redresare a economiei pe seama majorării veniturilor reale, în condițiile în care populația beneficiază de scăderea inflației și de creșterile salariale, precum și a ameliorării cererii externe. Prin urmare, experții Eurosistemului estimează o intensificare a creșterii economice, în medie, de la 0,6% în 2023 la 0,8% în 2024 și la 1,5% în 2025 și 2026.

Consiliul guvernatorilor este hotărât să asigure revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Pe baza evaluării sale actuale, Consiliul guvernatorilor consideră că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se situează la niveluri care, menținute pe o durată suficient de îndelungată, vor contribui substanțial la acest obiectiv. Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor vor asigura că ratele sale de politică monetară vor fi stabilite la niveluri suficient de restrictive atât timp cât va fi necesar.

Consiliul guvernatorilor va continua să urmeze o abordare bazată pe date pentru a determina nivelul de restrictivitate și durata corespunzătoare de aplicare a acesteia. Mai exact, deciziile sale privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa privind perspectivele inflației în funcție de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază și de robustețea transmisiei politicii monetare.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE constituie instrumentul principal pentru definirea orientării politicii monetare. Consiliul guvernatorilor a decis astăzi, de asemenea, să devanseze normalizarea bilanțului Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor intenționează să continue, în semestrul I 2024, reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP). În semestrul II, Consiliul guvernatorilor intenționează să reducă portofoliul PEPP, în medie, cu 7,5 miliarde EUR pe lună. Consiliul guvernatorilor intenționează să sisteze reinvestirile în cadrul PEPP la sfârșitul anului 2024.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 4,50%, 4,75% și, respectiv, 4,00%.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență.

Consiliul guvernatorilor intenționează să continue, în semestrul I 2024, reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP. În semestrul II, Consiliul guvernatorilor intenționează să reducă portofoliul PEPP, în medie, cu 7,5 miliarde EUR pe lună. Consiliul guvernatorilor intenționează să sisteze reinvestirile în cadrul PEPP la sfârșitul anului 2024.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare și rambursările în curs contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media