SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

14. december 2023

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. Inflationen er ganske vist faldet i de seneste måneder, men vil sandsynligvis stige midlertidigt igen på kort sigt. Ifølge Eurosystemets stabs seneste fremskrivninger for euroområdet forventes inflationen at falde gradvist næste år, inden den nærmer sig Styrelsesrådets 2 pct.-mål i 2025. Overordnet set forventer staben, at den samlede inflation i gennemsnit vil være 5,4 pct. i 2023, 2,7 pct. i 2024, 2,1 pct. i 2025 og 1,9 pct. i 2026. Sammenlignet med septemberfremskrivningerne er dette en nedjustering for 2023 og især for 2024.

Den underliggende inflation er aftaget yderligere. Det indenlandske prispres er dog stadig højt, især som følge af kraftig vækst i enhedslønomkostningerne. Eurosystemets stab forventer, at inflationen ekskl. energi og fødevarer i gennemsnit vil være 5,0 pct. i 2023, 2,7 pct. i 2024, 2,3 pct. i 2025 og 2,1 pct. i 2026.

De tidligere renteforhøjelser slår fortsat kraftigt igennem på økonomien. Strammere finansieringsforhold dæmper efterspørgslen, hvilket har en nedadrettet indvirkning på inflationen. Eurosystemets stab forventer fortsat afdæmpet økonomisk vækst på kort sigt. På længere sigt forventes økonomien at rette sig som følge af stigende realindkomster – efterhånden som folk nyder godt af faldende inflation og stigende lønninger – og en forbedret udenlandsk efterspørgsel. Eurosystemets stab forventer således, at væksten vil stige fra et gennemsnit på 0,6 pct. for 2023 til 0,8 pct. for 2024 og til 1,5 pct. for både 2025 og 2026.

Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. På grundlag af sin aktuelle vurdering finder Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der – hvis det fastholdes i tilstrækkelig lang tid – vil yde et væsentligt bidrag til dette mål. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at dets officielle renter fastsættes på et niveau, der er tilstrækkeligt restriktivt, så længe det er nødvendigt.

Styrelsesrådet vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når det fastlægger niveauet for og varigheden af disse restriktive tiltag. Styrelsesrådets rentebeslutninger baseres især på en vurdering af inflationsudsigterne med udgangspunkt i nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission.

ECB's officielle renter er det vigtigste redskab til at fastlægge den pengepolitiske linje. I dag besluttede Styrelsesrådet også at fremskynde normaliseringen af Eurosystemets balance. Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), efterhånden som de forfalder, i løbet af 1. halvår 2024. I løbet af 2. halvår vil Styrelsesrådet mindske PEPP-porteføljen med gennemsnitligt 7,5 mia. euro pr. måned. Styrelsesrådet vil ophøre med geninvestering under PEPP ved udgangen af 2024.

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 4,50 pct., 4,75 pct. og 4,00 pct.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke længere geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder.

Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i løbet af 1. halvår 2024. I løbet af 2. halvår vil Styrelsesrådet mindske PEPP-porteføljen med gennemsnitligt 7,5 mia. euro pr. måned. Styrelsesrådet vil ophøre med geninvestering under PEPP ved udgangen af 2024.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug med henblik på at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt